Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Wychowanie i opieka

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu

19/08/2013

Czy co roku należy przygotować nowy plan pracy wychowawczo-dydaktycznej?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna bliżej przedszkola

21/06/2013

Od 16 marca 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Stawia ono przed poradnią nowe wyzwania, szczególnie w zakresie podejmowania współpracy z innymi placówkami.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dodatkowe zadanie dla nauczyciela

19/03/2013

Czy mogę zlecić nauczycielce opiekę nad 10-osobową grupą 5-letnich dzieci w celu przeprowadzenia ich z budynku szkoły do budynku przedszkola(zajmuje to ok. 3 min ) po godzinach pracy dydaktycznej z dziećmi.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

DOKUMENT ARCHIWALNY: Nauczyciel wspomagający w przedszkolu ogólnodostępnym

13/03/2013

Przedszkole jest ogólnodostępne. Dziecko, zgodnie z opinią poradni ma zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin w tygodniu, które prowadzą specjaliści. Ponadto dziecko uczęszcza do grupy 6 godzin dziennie, więc w grupie z rówieśnikami spędza dużo czasu. Czy w tym czasie musi mieć opiekę innej osoby niż nauczyciel grupy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Diagnoza pedagogiczna i ocena gotowości szkolnej

07/03/2013

Nauczyciele wychowania przedszkolnego mają obowiązek przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, czyli dokonywania tzw. diagnozy przedszkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które powinny pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, a nauczycielowi – w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Współpraca przedszkola z kuratorem sądowym

30/01/2013

W przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd rodzinny może zobowiązać rodziców do określonego postępowania. Z takim orzeczeniem często wiąże się wskazanie sposobu kontroli, w tym poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dzień Babci i Dziadka – przemówienie dla dyrektora przedszkola

02/01/2013

Do tradycji społecznej wprowadzono Dzień Babci i Dzień Dziadka, aby zmobilizować wnuków do okazywania dziadkom miłości i szacunku. Dni te obchodzone są szczególnie uroczyście w przedszkolach, gdzie z tej okazji organizuje się akademie, obdarowuje gości laurkami, a także rozmawia z dziećmi o roli osób starszych. Aby ułatwić Państwu przygotowanie tej szczególnej uroczystości, proponujemy przemówienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które może posłużyć za inspirację.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Obowiązek informowania szkoły rejonowej o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

27/10/2012

Czy dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola bądź publicznej lub niepublicznej placówki innej formy wychowania przedszkolnego ma obowiązek powiadamiania szkoły rejonowej ucznia o spełnianiu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Baza lokalowa dla innych form wychowania przedszkolnego

17/09/2012

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego lokal, w którym funkcjonuje punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego, musi się znajdować w budynku spełniającym wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Inne formy wychowania przedszkolnego w polskim systemie oświaty

17/09/2012

W obowiązującym stanie prawnym wychowanie przedszkolne prowadzą: przedszkola ogólnodostępne, przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, przedszkola integracyjne, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne prowadzą również oddziały przedszkolne organizowane przy szkołach podstawowych, jednak nie mają one statusu odrębnej jednostki organizacyjnej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte