MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • NiepublicznePrzedszkole Niepubliczne

  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • Realizacja programuPrzedszkole Realizacja programu

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole

Stan prawny na: 17/09/2012

„Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” jest skróconym podsumowaniem diagnozy dziecka prowadzonej w czasie jego pobytu w przedszkolu. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego nakłada na dyrektora obowiązek wydania rodzicom tego dokumentu do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Jak go sporządzić, aby informacje w nim zawarte były rzetelne, obiektywne i służyły dziecku i rodzicom planującym jego dalszą edukację?

Osoba odpowiedzialna: nauczyciel

Gotowość szkolna nie jest uwarunkowanym biologicznie etapem rozwoju dziecka

Gotowość szkolną dziecka, określaną czasem jako dojrzałość szkolną, można definiować na wiele sposobów. Najprościej rzecz ujmując, jest to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwala mu na dobre funkcjonowanie w szkole niezależnie od warunków, w jakich będzie się dalej uczyć, oraz trudności, jakie ewentualne napotka. Odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego czy psychicznego czyni dziecko wrażliwym na systematyczne nauczanie i wychowanie w pierwszej klasie.

Gotowość szkolna dziecka to swoisty moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka podejmującego naukę w pierwszej klasie.

Pokonanie progu edukacyjnego między przedszkolem a szkołą, spełnienie oczekiwań szkoły wymaga od dziecka nowych umiejętności, które zdobywa ono przede wszystkim w przedszkolu. Od poziomu ich opanowania zależy właściwe przygotowanie dziecka do nauki czytania, pisania czy liczenia.

Sprostanie nowym wymaganiom programowym, dostosowanie się do innych metod pracy nauczycieli czy do nowych warunków lokalowych będzie możliwe w momencie osiągnięcia przez dziecko samodzielności i odpowiedniej gotowości umysłowej, emocjonalnej czy społecznej. Rodzice, którzy niejednokrotnie postrzegają dziecko przez pryzmat umiejętności szkolnych, zapominają, że jego rozwój we wszystkich sferach osobowości i aktywności powinien być w miarę harmonijny.

Gotowość szkolna nie jest zatem naturalnym, uwarunkowanym biologicznie etapem rozwoju, lecz składają się na nią różne nabyte przez dziecko umiejętności, zależne również od wielu czynników zewnętrznych, takich jak: ilość czasu (…)

Ukryte