Wychowanie i opieka | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Wychowanie i opieka

Organizacja zajęć dodatkowych po zeszłorocznej nowelizacji

23/09/2014

Mija rok od wejścia w życie tzw. ustawy przedszkolnej – ograniczającej opłatę za zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu do 1 zł za godzinę. Ciężar ponoszenia opłat za organizowanie tych zajęć został tym samym przerzucony z rodziców na organ prowadzący, który jednak często nie jest w stanie udźwignąć takiego wydatku. Jak w tej nowej sytuacji poradziły sobie przedszkola?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

W jakich godzinach organizować zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym?

22/09/2014

Podstawa programowa jest realizowana podczas pierwszych pięciu godzin pobytu dzieci w przedszkolu, czyli od 8 do 13. Czy w ramach godzin bezpłatnych powinny odbywać się również zajęcia dodatkowe finansowane przez gminę: język obcy, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz religia? Czy religia powinna być prowadzona w ciągu godzin bezpłatnych, nawet jeśli będzie uczestniczyło w niej niewielu wychowanków?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Kontrola spełniania rocznego obowiązku przedszkolnego

14/08/2014

Powinność uczestniczenia w rocznym przygotowaniu przedszkolnym, zgodnie z art. 14 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat. Realizacja rocznego obowiązku przedszkolnego podlega kontroli przez organy do tego zobowiązane.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Termin przedstawienia programu wychowania przedszkolnego

06/08/2014

W naszym przedszkolu publicznym rok przedszkolny trwa do lipca. Czy nauczyciel powinien przedstawić realizację programu pracy przewidzianego na bieżący rok do lipca czy do końca czerwca?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Prowadzenia zajęć dodatkowych przez osobę niebędącą nauczycielem w punkcie przedszkolnym

09/07/2014

Czy w punkcie przedszkolnym można zatrudnić specjalistów na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka obcego i rytmiki po zrealizowaniu 5 godzin podstawy programowej? Czy z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć dodatkowych zależy zwracać się do kuratorium?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego a frekwencja dziecka

06/06/2014

Czy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostanie zrealizowany, jeśli dziecko będzie obecne na minimum 50% zajęć w przedszkolu?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym

21/05/2014

Wiosną można organizować w nim zgadywanki, podczas których maluchy poznają nazwy roślin i uczą się ich pielęgnacji. Ogród przedszkolny to niewyczerpane źródło pomysłów do zabaw, zajęć i ćwiczeń gimnastycznych. Wpływa na estetyczne odczucia dzieci i na rozwijanie u nich myślenia przyczynowo-skutkowego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Jak właściwie zorganizować nauczanie indywidualne w przedszkolu

20/05/2014

Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej, zgodnie z art. 71 b ust. 1a ustawy o systemie oświaty obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Nauczanie w tym trybie dotyczy wyłącznie dzieci z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Młodszym przedszkolakom nie przysługuje nauczanie indywidualne.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Asystent dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu

16/05/2014

Przepisy nie dają podstaw do zatrudnienia przez dyrektora przedszkola asystentów dla dzieci niepełnosprawnych w swoich placówkach. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczające do przedszkola może mieć asystenta na podstawie rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W takiej sytuacji dyrektor placówki powinien określić warunki, na jakich osoba wykonująca te usługi będzie przebywać na terenie przedszkola i jaki będzie zakres jej pomocy wobec dziecka.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zatrudnienie pomocy nauczyciela w grupie 3-latków i 4-latków

15/05/2014

Jaka jest podstawa prawna zatrudnienia pomocy nauczyciela w przedszkolu w grupie dzieci trzy- i czteroletnich?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte