Organizacja pracy | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Organizacja pracy

Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

27/09/2013

Trudnościami wychowawczymi nazywamy powtarzające się określone formy zachowania uczniów, będące w wyraźnej rozbieżności z panującymi normami społecznymi, które hamują zabiegi wychowawcze i dezorganizują. Jak kształtować uporczywe zachowania, by skierować je na właściwe tory.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Organizowanie spacerów i wycieczek

26/09/2013

Spacery i wycieczki piesze służą poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome. Poprzez formę aktywnego wypoczynku dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody i zapewniamy bezpieczeństwo.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

26/09/2013

Jakie obowiązki ma nauczyciel względem wychowanka od momentu przekazania przez opiekunów.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Organizowanie wyjścia z dziećmi do ogrodu przedszkolnego

24/09/2013

Według podstawy dzieci powinny spędzać min. 1/5 pobytu w przedszkolu na zewnątrz. Prawidłowe korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie ogrodu przedszkolnego należy do kompetencji nauczyciela. Nauczyciel uczy dzieci przestrzegania ustalonych wcześniej zasad bezpieczeństwa. Warto zatem sporządzić listę czego dzieciom nie wolno robić. Pamiętajmy, że poczucie bezpieczeństwa wspomaga swobodny rozwój motoryczny i umysłowy wśród uczestników zabawy.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu

24/09/2013

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu uważane jest za ważniejsze niż jego edukacja. Większość oczywistych zasad nie jest jednak przestrzegana. Jak nie wpaść w pułapkę przyzwyczajeń, codziennego powtarzania, wydawało by się, banalnych czynności? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odbieranie dziecka z przedszkola

23/09/2013

Celem pedagoga jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankowi w przedszkolu, ale również po jego opuszczeniu. Kto i w jaki sposób może odebrać dziecko z przedszkola? Co zrobić w przypadku braku rodzica o wyznaczonym czasie? Jak się zachować, gdy podejrzewamy, że osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Jak postępować podczas choroby zakaźnej lub innej sytuacji kryzysowej w przedszkolu

20/09/2013

Dyrektorzy i nauczyciele powinni wiedzieć, jak sprostać nieoczekiwanemu wydarzeniu, np. chorobie zakaźnej, która zostanie wykryta na terenie przedszkola. Przygotowanie się do działań w takiej sytuacji jest szczególnie ważne, ponieważ na samym początku takiego zdarzenia można popełnić najwięcej błędów, działając w poczuciu zagrożenia, niepewności lub też pod presją czasu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dokumentacja dotycząca zebrań z rodzicami w przedszkolu niepublicznym

13/09/2013

Czy wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej zebrań z rodzicami w przedszkolu niepublicznym?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Przeprowadzenie wyborów do rady rodziców

11/09/2013

Początek roku szkolnego to również okres wzmożonej aktywności rodziców. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na początku roku rodzice muszą wybrać po jednym przedstawicielu do rady rodziców, gdyż jej kadencja w przedszkolu trwa tylko jeden rok szkolny.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady funkcjonowania rady rodziców w przedszkolu

10/09/2013

Funkcjonowanie rady rodziców w przedszkolu publicznym jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią placówki, w których rada rodziców nie działa ze względu na ich organizację. Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte