Organizacja pracy | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Organizacja pracy

System HACCP w przedszkolu z cateringiem

14/11/2013

Rolą dyrektora przedszkola jest zorganizowanie żywienia na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i jest to możliwe, pod warunkiem wdrożenia procedur i stałego monitowania ich przestrzegania. Nie wolno nam zapominać, że to my zlecamy usługę firmie cateringowej i oczekujemy, by ta usługa była wykonana możliwie najlepiej. Przedstawiamy opis wdrożenia systemu HACCP w przedszkolu z cateringiem wraz z procedurami.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Wymagania systemu HACCP w przedszkolu

13/11/2013

Pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w przedszkolu ponosi dyrektor przedszkola. Powinien on posiadać wiedzę i świadomość, co kryje się pod hasłem HACCP i czemu system ten ma służyć.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

30/10/2013

Do końca listopada dyrektor składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli. Czy organ prowadzący może określić zasady korzystania przez nauczycieli ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i kto jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć dodatkowych w przedszkolu

14/10/2013

Ustawa przedszkolna wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Obieg informacji w przedszkolu

11/10/2013

Obieg informacji to skuteczne zarządzanie z wykorzystaniem systemu przekazywania danych. System obejmuj zbieranie, opracowywanie i przechowywanie informacji oraz sposoby ich przepływu i ochrony. Przy opracowywaniu systemu ustala się kolejność działań, miejsca i czasu przeprowadzania poszczególnych czynności, mających na celu prawidłowość procesu dydaktyczno-wychowawczego i bezpieczeństwo dzieci.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Postępowanie z dzieckiem chorym w przedszkolu

08/10/2013

Często zdarza się, że rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci kaszlące, zakatarzone a nawet gorączkujące. W przedszkolach wprowadza się zasady postępowania mające zapewnić ochronę zdrowia dziecka podczas pobytu w placówce.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu

07/10/2013

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w przedszkolu. Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności, aby nauczyć je zapobiegania niepożądanym sytuacjom. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Badania wstępne, szkolenia bhp i nowe wzory dokumentowania chorób zawodowych

04/10/2013

Pracownik może przystąpić do pracy, jeżeli posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy i jest przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na jakich zasadach przeprowadza się takie badania, a także kiedy zorganizować szkolenia bhp – o tym w artykule.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Uchwały rady pedagogicznej

03/10/2013

Podejmując jakie działania pisze się uchwałę rady pedagogicznej? Jak zapisuje się inne decyzje podejmowane przez radę pedagogiczną?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Kontakty z rodzicami

30/09/2013

Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego dziecka i problemów dydaktyczno-wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają z wychowawcą grupy, specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu - z zakresu terapii pedagogicznej, pomocy psychologicznej, logopedą. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte