Zarządzanie przedszkolem | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Zarządzanie przedszkolem

Zaspokajanie potrzeb rodziców dokonujących wyboru przedszkola

12/02/2013

W procesie rekrutacji do przedszkola przyjmowane są nie tylko dzieci, ale również – w pewnym sensie – ich rodzice. Przychodzą z całym bagażem wyobrażeń o miejscu rozwoju ich dzieci, z bogatym wachlarzem potrzeb i całą gamą lęków. Jakie sposoby komunikacji z rodzicami wybrać i jak je skutecznie wykorzystywać do zaspokojenia potrzeb obu stron – rodziców i nauczycieli, a także do promowania placówki?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zastępowanie nauczycieli w przedszkolu

05/02/2013

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, aby dany oddział przedszkolny mógł funkcjonować bez „uszczerbku” dla dzieci. Musi też opracować zasady postępowania w sytuacji konieczności zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wigilia dniem wolnym od pracy?

10/12/2012

Czy dyrektor przedszkola publicznego, może dać pracownikom wolne w Wigilię. Jeśli tak to jaka jest podstawa prawna?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Świąteczna kartka i składanie życzeń

30/11/2012

Zwyczaj wysyłania życzeń świątecznych na kartach okolicznościowych pochodzi z połowy XIX w. Wymyślił je Sir Henry Cole, który jako dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie miał wielu znajomych. Pisanie listów z życzeniami świątecznymi pochłaniało mu sporo czasu. Przed Bożym Narodzeniem w 1843 r. postanowił więc zamówić u malarza rysunek z wypisanymi życzeniami, który następnie powielił w drukarni i rozesłał.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola

25/09/2012

Procedura konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola została opisana w rozporządzeniu MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, które weszło w życie 21 kwietnia 2010 r.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Używanie symboli narodowych Polski – o tym trzeba wiedzieć

20/09/2012

Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorach przedszkoli jako kierownikach samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zarządcach nieruchomości w związku ze świętami państwowymi lub innymi ważnymi wydarzeniami narodowymi? Jak zgodnie z prawem postępować z godłem i barwami narodowymi, by zapewnić symbolom narodowym odpowiednią cześć i szacunek?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Uchwały i zarządzenia w przedszkolu – jak tworzyć akty prawa wewnętrznego w przedszkolu

20/09/2012

Stanowienie prawa o charakterze wewnętrznym w przedszkolu odbywa się wyłącznie poprzez podejmowanie uchwał i zarządzeń przez organy do tego uprawnione, w ramach ich ustawowych uprawnień.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Systemy zarządzania jakością w przedszkolu

20/09/2012

Od wielu lat mówi się w polskim systemie oświaty o konieczności jakościowego rozwoju przedszkoli. Potrzeba ta została zaakcentowana m.in. w rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Rozwój ten ma następować w sposób łagodny, poprzez ustalenie zestawu wymagań obowiązujących polskie szkoły i przedszkola. Wymagania nie tworzą jednak spójnego systemu jakości, zapewni go natomiast przyjęcie systemu ISO 9001.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Ustalanie sieci przedszkoli, zakładanie przedszkoli publicznych i niepublicznych

20/09/2012

Zakładanie oraz prowadzenie publicznych przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gmin (art. 14a ustawy o systemie oświaty). Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez nią przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego w taki sposób, aby wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie mieszkające na terenie gminy mogły spełnić prawo bądź obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Propozycje planowanych działań w koncepcji pracy przedszkola

20/09/2012

Dyrektor, jako autor koncepcji pracy przedszkola, przedstawia plan działań pozwalający na realizację wizji. Przedstawiamy propozycje planowanych działań.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte