Zarządzanie przedszkolem | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Zarządzanie przedszkolem

Zmiany w organizacji rekrutacji do przedszkoli

11/02/2014

18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r. Zmienia się rola dyrektora w procesie rekrutacyjnym, a nowe zasady powodują, że przybędzie mu zadań, ważne staną się również terminy.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

30/10/2013

Do końca listopada dyrektor składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli. Czy organ prowadzący może określić zasady korzystania przez nauczycieli ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i kto jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Jak postępować podczas choroby zakaźnej lub innej sytuacji kryzysowej w przedszkolu

20/09/2013

Dyrektorzy i nauczyciele powinni wiedzieć, jak sprostać nieoczekiwanemu wydarzeniu, np. chorobie zakaźnej, która zostanie wykryta na terenie przedszkola. Przygotowanie się do działań w takiej sytuacji jest szczególnie ważne, ponieważ na samym początku takiego zdarzenia można popełnić najwięcej błędów, działając w poczuciu zagrożenia, niepewności lub też pod presją czasu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Przygotowanie przedszkola do pracy z pięcio- i sześciolatkami

28/06/2013

Okres przejściowy, kiedy od decyzji rodziców zależy, czy dziecko sześcioletnie rozpocznie naukę w klasie pierwszej, czy pozostanie w oddziale przedszkolnym powoduje, że w przedszkolach w najstarszych grupach wiekowych funkcjonują dzieci pięcio- i sześcioletnie. Taka sytuacja prawna nakłada na przedszkola niewątpliwie trudne zadanie zorganizowania grup różnowiekowych.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji przedszkolnej

19/06/2013

Prowadzenie przedszkola wymaga tworzenia wielu dokumentów, które stanowią z jednej strony zbiór prawa wewnętrznego, z drugiej zaś dokumentację pedagogiczną. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe opracowanie, prowadzenie i przechowywanie całej dokumentacji przedszkola.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Poświadczanie kopii (odpisów) dokumentów

23/04/2013

Czym rożni się kopia od odpisu dokumentu? Kto może poświadczać dokumenty przedszkolne?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Skład komisji rekrutacyjnej do przedszkola

03/04/2013

Przy rekrutacji powinna być powołana Komisja Rekrutacyjna. Składa się ona zwykle z jednego członka rady rodziców, jednego członka rady osiedla, nauczyciela i dyrektora. Jak to się ma do ochrony danych osobowych? Czy jest w ogóle dopuszczalne, aby miał dostęp do takich dokumentów ktoś spoza placówki?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Kompetencje organu prowadzącego odnośnie ustalania arkusza organizacji przedszkola

27/03/2013

Czy organ prowadzący (samorząd terytorialny) może ustalić wzór arkusza organizacji lub określić wytyczne zobowiązujące dyrektorów przedszkoli do stosowania lokalnych standardów (np. liczba dzieci w oddziale, zasady zatrudniania nowych nauczycieli)?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Rekrutacja do przedszkola

25/03/2013

Z pozoru prosta sprawa: przyjąć dzieci i zajmować się nimi. Rekrutacja jednak zależy od wielu aspektów. Prawo oświatowe ustala system, ale szczegóły należą do organu prowadzącego przedszkole i przede wszystkim do dyrektora. Ponieważ działania związane z rekrutacją powtarzają się co rok, można popaść w rutynę. Warto więc przed zbliżającą się rekrutacją pochylić się nad tym problemem.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

25/02/2013

Problemy z rekrutacją w przedszkolach wynikają z wciąż niedostatecznej ilości miejsc. Mimo zasady powszechnej dostępności gminy wprowadzają dodatkowe kryteria naboru. Wątpliwości wzbudza także prawo przedszkola do gromadzenia danych, które pozwalają rozstrzygnąć, czy kryteria zostały spełnione.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte