Zarządzanie przedszkolem | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Zarządzanie przedszkolem

Sprawozdanie Z-03

29/09/2014

W sprawozdaniu Z-03 wykazuje się dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres od początku roku do końca pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału danego roku. Należy je złożyć do 11 dnia miesiąca następnego po końcu kwartału, za który sporządza się sprawozdanie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Likwidacja przedszkola publicznego i utworzenie przedszkola niepublicznego

11/08/2014

Czy osoba fizyczna, która założyła przedszkole publiczne, może w nowym roku szkolnym zlikwidować przedszkole publiczne i założyć przedszkole niepubliczne? Kiedy należy dokonać likwidacji placówki?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Pieczątka wicedyrektora pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola

29/07/2014

Wicedyrektorowi przedszkola powierzono pełnienie obowiązków dyrektora do czasu, aż w drodze konkursu zostanie wyłoniona osoba na stanowisko dyrektora. Jak powinna brzmieć treść pieczęci, którą będzie posługiwał się wicedyrektor do momentu powołania nowego dyrektora?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Ustalenie przerwy wakacyjnej w arkuszu organizacyjnym

18/06/2014

Zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014 przedszkole pracuje w ciągu całego roku kalendarzowego. Przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Czy organ prowadzący przedszkole może nakazać placówce pracę w miesiącach wakacyjnych?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Praca dyrektora przedszkola podczas przerwy wakacyjnej

16/06/2014

Jak organizować pracę i planować swój pobyt w przedszkolu podczas przerwy wakacyjnej? Jak wykorzystać przysługujący urlop wypoczynkowy, tak by okres nieobecności nie spowodował zakłóceń w funkcjonowaniu placówki?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Powołanie i odwołanie wicedyrektora w przedszkolu

13/06/2014

Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także odwołanie z pełnionej funkcji, wymaga zachowania procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami. Kontrole prowadzone w przedszkolach ujawniają w tym zakresie szereg nieprawidłowości.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Koniec roku szkolnego – o czym warto pamiętać

12/06/2014

Przepisy prawa nakładają na dyrektora przedszkola wiele różnorodnych obowiązków wiążących się z zakończeniem roku szkolnego. Poniższa lista zawiera czynności wynikające z zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Obowiązki dyrektora przedszkola niepublicznego na koniec roku i wakacje

11/06/2014

Czerwiec to czas wzmożonej pracy. Trzeba „zamknąć” rok szkolny. Jakie w związku z tym obowiązki ma dyrektor przedszkola niepublicznego? Jak może zapewnić spokojne przejście z jednego roku szkolnego w drugi?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Wakacyjna strategia PR przedszkola niepublicznego

11/06/2014

Okres letni w oświacie niekoniecznie musi oznaczać sezon ogórkowy. Przedszkola niepubliczne słusznie wykorzystują ten czas głównie na przegląd swojej oferty. Wakacje to jednak także doskonały moment na zaistnienie w środowisku lokalnym, a bardzo pomocne w tym procesie mogą się okazać narzędzia marketingowe i public relations.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Sprawozdanie z realizacji tygodnia pracy nauczyciela

10/06/2014

Czy dyrektor ma prawo żądać od nauczyciela przedstawienie raz w miesiącu sprawozdanie z realizacji 40-godzinnego tygodnia pracy? Chodzi o rozliczenie godzin z realizacji zadań wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, czyli przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, jak też innych zadań statutowych przedszkola.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte