MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • NiepublicznePrzedszkole Niepubliczne

  • Przedszkola niepublicznePrzedszkole Przedszkola niepubliczne

Niezbędna dokumentacja przedszkola niepublicznego

Stan prawny na: 31/07/2013

Jaką dokumentację musi prowadzić dyrektor niepublicznego przedszkola? Jeżeli w placówce niepublicznej pracuje 3 pracowników, w tym tylko 2 pedagogicznych, czy trzeba powoływać radę pedagogiczną i prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Jedynym obligatoryjnym organem w przedszkolu niepublicznym jest jego dyrektor. Jeśli jednak w przedszkolu niepublicznym zostaną utworzone inne organy, to wtedy ich uregulowanie może być analogiczne jak przypadku organów przedszkola publicznego. Dyrektor przedszkola niepublicznego zobowiązany jest sprawować nadzór pedagogiczny i przeprowadzać ewaluację wewnętrzną.

Dokumentacja przedszkola niepublicznego

Dokumentację, którą powinno prowadzić przedszkole niepubliczne można podzielić na kilka kategorii. Odnośnie obowiązku dokumentowania w przedszkolach niepublicznych realizacji podstawy programowej i realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne (…)

Ukryte