Przedszkola niepubliczne | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Przedszkola niepubliczne

Organizacja zajęć pozastatutowych w przedszkolu

17/09/2014

Czy pomieszczenia w przedszkolu niepublicznym są odpowiednim miejscem do prowadzenia z dziećmi innych zajęć, które nie zostały uwzględnione w treści statutu poświęconym celom placówki czy zasadom organizacji pracy przedszkola? Czy w placówce można prowadzić np. dodatkowe zajęcia języków obcych również dla dzieci, które nie chodzą do tego przedszkola, albo szkolenia dla rodziców?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zwiększona dotacja oświatowa na dzieci niepełnosprawne

15/09/2014

Od 1 września 2014 r. do przedszkola zaczęły uczęszczać dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Gmina tłumaczy, że dzieci te nie zostały ujęte w systemie informacji oświatowej, a zatem zwiększona subwencja na dzieci niepełnosprawne będzie wypłacana dopiero od 1 stycznia 2015 r. Czy gmina ma rację?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Powołanie dwóch dyrektorów w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego

01/09/2014

Funkcję organu prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny sprawują dwie osoby fizyczne. Czy w takim wypadku istnieje możliwość pełnienia przez obydwu właścicieli punktu przedszkolnego funkcji równorzędnych dyrektorów tej placówki, np. dyrektora ds. dydaktycznych oraz dyrektora ds. organizacyjnych? Czy wynagrodzenie obu właścicieli-dyrektorów może zostać pokryte z środków dotacji oświatowej?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Kto wystawia świadectwo pracy dyrektorowi przedszkola niepublicznego?

26/08/2014

Na kim spoczywa obowiązek wydania świadectwa pracy dyrektorowi przedszkola niepublicznego, jeśli dyrektor ten jest pracownikiem zatrudnionym przez organ prowadzący lub osobę fizyczną? Kto wydaje świadectwo pracy w wypadku, gdy właściciel pełni jednocześnie funkcję dyrektora prywatnego przedszkola?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Jak przedszkole niepubliczne może uzyskać od gminy 100% dotacji?

12/08/2014

Jakie zasady obowiązują przy ubieganiu się przez przedszkola niepubliczne o otrzymanie 100% dotacji od gminy? Jak powinien wyglądać wniosek skierowany w tej sprawie do gminy i do kiedy należy go złożyć? Czy podanie o zwiększenie dotacji do 100% przedszkole prywatne może złożyć także wtedy, kiedy miasto nie ogłosi otwartego konkursu ofert?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Wysokość wynagrodzenia osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne ze stuprocentowej dotacji

09/07/2014

Jestem właścicielem jednocześnie dyrektorem przedszkola niepublicznego. Jeżeli od stycznia 2015 r. otrzymam 100% dotacji, to na jakiej podstawie mogę sobie wypłacić wynagrodzenie? Z kim mam zawrzeć umowę o pracę? Czy przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia należy się kierować kwotami wynagrodzenia dyrektora z innych przedszkoli publicznych?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Dokumentacja punktu przedszkolnego

07/07/2014

Jakich dokumentów może wymagać wizytator z kuratorium oświaty podczas przeprowadzanego nadzoru w niepublicznym punkcie przedszkolnym? Jakich zapisów należy dokonać w dzienniku zajęć punktu przedszkolnego i innych dokumentach dotyczących organizacji nauczania, wychowania i opieki?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Forma zatrudnienia dyrektora przedszkola niepublicznego

30/05/2014

Planuję zatrudnić osobę z pełnymi kwalifikacjami na stanowisko dyrektora w przedszkolu niepublicznym na umowę zlecenie i na 1/4 etatu. Czy jest to zgodne z prawem? Kto będzie miał uprawnienia do oceny pracy dyrektora, jeśli ja jako właściciel placówki nie posiadam uprawnień pedagogicznych, a nauczyciele są na stażu?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Legitymacja służbowa nauczyciela punktu przedszkolnego

24/04/2014

Jestem dyrektorem punktu przedszkolnego. Czy mogę wydać legitymację służbową pracownikom dydaktycznym w mojej placówce, aby mogli skorzystać z ulgi przejazdowej? Czy zmiany związane ze zniżką na przejazdy środkami transportu publicznego dotyczą także nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Awans zawodowy w punkcie przedszkolnym

17/04/2014

Jestem nauczyciel kontraktowy i dyrektorem punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie. Rozpoczynając pracę w punkcie przedszkolnym byłam w trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego, a później objęłam stanowisko dyrektora. Jak formalnie wygląda mój staż obecnie?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte