MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Organy przedszkola

Statut przedszkola niepublicznego – praktyczne wskazówki

11/03/2014

Osoba fizyczna lub prawna (fundacja, stowarzyszenie, spółka), chcąc założyć niepubliczne przedszkole, musi uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę. Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli oraz zasady ich działania są określone w ustawie o systemie oświaty.

Anulowanie uchwały rady pedagogicznej

12/02/2014

Czy można anulować uchwałę rady pedagogicznej – uchwalonej zgodnie z przepisami prawa? Jeśli tak, to jak wygląda procedura?

Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej

03/02/2014

W jakim rozporządzeniu mogę znaleźć informacje regulujące sposób prowadzenia protokolarza z posiedzeń RP wraz z załącznikami?

Uchwały rady pedagogicznej

03/10/2013

Podejmując jakie działania pisze się uchwałę rady pedagogicznej? Jak zapisuje się inne decyzje podejmowane przez radę pedagogiczną?

Przeprowadzenie wyborów do rady rodziców

11/09/2013

Początek roku szkolnego to również okres wzmożonej aktywności rodziców. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na początku roku rodzice muszą wybrać po jednym przedstawicielu do rady rodziców, gdyż jej kadencja w przedszkolu trwa tylko jeden rok szkolny.

Zasady funkcjonowania rady rodziców w przedszkolu

10/09/2013

Funkcjonowanie rady rodziców w przedszkolu publicznym jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią placówki, w których rada rodziców nie działa ze względu na ich organizację. Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

Rada pedagogiczna a liczba zatrudnionych nauczycieli

27/08/2013

Czy w przedszkolu zatrudniającym cztery osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi powinna działać rada pedagogiczna?

Polityka finansowa rady rodziców

10/05/2013

Rady rodziców reprezentują ogół rodziców dzieci (art. 53 ustawy o systemie oświaty). Aby wspierać działalność statutową przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (art. 54 ustawy). Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców muszą być określone w regulaminie uchwalanym przez radę.

Procedura powołania rady przedszkola

20/09/2012

Rada przedszkola to organ kolegialny, który pomimo swoich kompetencji i możliwości realnego wpływu na działalność placówki nie jest często spotykany w naszych przedszkolach. Jak powołać radę przedszkola, kto wchodzi w jej skład, jak podejmuje ona decyzje?

Dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej

20/09/2012

Zgodnie z art. 40 ustawy o systemie oświaty w przedszkolu zatrudniającym co najmniej trzech nauczycieli działa rada pedagogiczna. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy zatrudnieni nauczyciele. W artykule omówiono sposoby dokumentowania posiedzeń oraz zakładania, prowadzenia i archiwizowania księgi protokołów rady.

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte