Ochrona danych osobowych | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Ochrona danych osobowych

Procedura udostępniania informacji publicznej przez dyrektora przedszkola

29/09/2014

Dane dotyczące liczby pracowników zatrudnionych w przedszkolu, kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, bezpieczeństwa w placówce czy protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych – wszystko to może stanowić informację publiczną w przedszkolu. Do udostępniania tych informacji zobowiązany jest dyrektor przedszkola. Udostępnienie danych powinno odbywać się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor powinien więc wiedzieć, jakie informacje mogą podlegać upublicznieniu, komu, w jaki sposób i w jakiej formie należy udostępnić dane oraz co zrobić w sytuacji, gdy przedszkole nie ma np. możliwości technicznych, by przekazać informację publiczną w formie, jakiej zażądał wnioskodawca.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady udostępniania pracownikom akt zgromadzonych w teczce osobowej

18/09/2014

W jakiej drodze następuje udostępnienie pracownikowi akt osobowych przez pracodawcę? Czy pracownik ma swobodny wgląd do dokumentacji pracowniczej? Czy takie same zasady należy stosować wobec byłych pracowników? Czy dokumenty znajdujące się w teczce osobowej mogą być przez pracownika kopiowane?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Teczki akt osobowych a najczęstsze błędy

16/09/2014

Jak pracodawca powinien się zachować, gdy jego pracownik doniesie dokument z wcześniejszą datą? Gdzie go umieścić, jak wpisać? Co dzieje się z dokumentem o ukaraniu po wyjęciu z teczki? Jak usunąć ślad, że był w aktach?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Strona internetowa przedszkola a ochrona twórczości i danych osobowych

04/03/2014

Większość przedszkoli ma lub właśnie tworzy strony internetowe. Prezentują na nich statuty i osiągnięcia podopiecznych, zamieszczają zdjęcia, filmy. Należy zadbać, żeby takie publikacje nie naruszały przepisów o prawie autorskim, ochronie danych osobowych i poszanowania zasad prywatności.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Rejestracja przedszkolnych zbiorów danych osobowych w GIODO

27/01/2014

Jak pokazuje praktyka, sporo problemów wywołuje rejestracja zbiorów danych osobowych tworzonych w przedszkolach. Dyrektorzy nie mają pewności, które zbiory należy zarejestrować do GIODO, a które są zwolnione.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Rejestr danych uczniów i kadry do GIODO

24/01/2014

Co dokładnie oznacza reguła, że zbiory zwolnione z obowiązku rejestru to zbiory przetwarzane na podstawie umów cywilnoprawnych? Czy przedszkole niepubliczne nie ma obowiązku zgłaszania danych osobowych dzieci i kadry przyjmowanej na podstawie umów cywilnoprawnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO)?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Ochrona danych osobowych w przedszkolu – zasady

17/09/2012

Przedszkola podlegają ustawie o ochronie danych osobowych, która określa procedury postępowania z tymi danymi oraz zasady ich zabezpieczenia. Chociaż dyrektor nie zawsze musi osobiście nadzorować ochronę danych osobowych, to często właśnie on jest ich administratorem, a więc odpowiada m.in. za ich rejestrację czy też opracowanie obowiązkowej dokumentacji organizacyjnej i osobowej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Ochrona danych osobowych: obowiązki dyrektora w związku z prawami osób, których dane dotyczą

17/09/2012

Każdy osoba, której dane znajdują się w przedszkolu, ma prawo żądać wyczerpującej informacji o ich przetwarzaniu i wpływać na ich treść. Uprawnienia te określa rozdział 4 u.o.d.o. Przysługują one więc m.in. rodzicom i opiekunom dzieci oraz pracownikom przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostęp do informacji publicznej w przedszkolu

17/09/2012

Dość często dyrektor przedszkola musi ocenić, czy dana informacja ma status publicznej i tym zdecydować, czy może jej udzielić. Sama definicja informacji publicznych jest bardzo ogólna, nie można więc podać konkretnego, zamkniętego ich katalogu. Zgodnie z prawem informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu art. 61 Konstytucji RP (art. 1 pkt. 1 ustawy o informacji publicznej).

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte