Nadzór pedagogiczny | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Nadzór pedagogiczny

Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu niepublicznym

17/06/2014

Czy w przedszkolu niepublicznym obowiązuje przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu po półroczu

21/01/2014

Po półroczu dyrektor przedszkola przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wnioski te powinny być sformułowane na podstawie analizy zrealizowanych działań z zakresu: ewaluacji, kontroli i wspomagania oraz analizy efektów wdrożonych wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zadania dyrektora przedszkola w ramach nadzoru pedagogicznego

29/08/2013

Dyrektor przedszkola zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: UoSO), sprawuje nadzór pedagogiczny. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkołą kieruje osoba niebędąca nauczycielem. Wówczas nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole (art. 36 ust. 2 UoSO). Sprawdź, jakie są zadania dyrektora przedszkola w związku ze sprawowanym nadzorem.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

26/08/2013

Minister Edukacji Narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zmiany w nadzorze pedagogicznym od nowego roku szkolnego

26/08/2013

10 maja 2013 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw długo oczekiwanie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zmiany polegają przede wszystkim na modyfikacji opisów wymagań dotyczących działalności przedszkola, a także doprecyzowaniu terminów i procedur działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Nowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

26/08/2013

Dowiedz się, jak od A do Z wykonać plan nadzoru pedagogicznego po zmianach przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego. Poniższy artykuł przeprowadzi Cię, krok po kroku, przez procedurę planowania nadzoru pedagogicznego. Znajdziesz tu dokładny opis, szczegółowe terminy, a także najnowsze wzory dokumentów związane z planem nadzoru pedagogicznego, przygotowane na nowy rok szkolny.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Ocena pracy nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola

10/03/2013

Jak ocenić pracę nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola? Kto dokonuje oceny? Kryteria oceny pracy dyrektora przedszkola są inne niż kryteria oceny pracy pozostałych nauczycieli – czy zatem przy ocenie należy uwzględniać jego obowiązki jako nauczyciela, czy dyrektora?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Nadzór kuratora oświaty nad dokumentacją przedszkola

29/10/2012

Jaka dokumentacja w przedszkolu podlega nadzorowi kuratorium oświaty?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Znaczenie wyników ewaluacji zewnętrznej

05/09/2012

Podstawą koncepcji nadzoru pedagogicznego są sformułowane przez państwo konkretne wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek. Wymagania te wytyczają kierunki działania przedszkola, uwzględniając jednocześnie jego możliwości i lokalne potrzeby.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Raport i sprawozdanie z ewaluacji

05/09/2012

Rzetelny opis aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu danego obszaru działalności przedszkola przedstawiony w raporcie z ewaluacji świadczy o tym, że przedszkole potrafi krytycznie patrzeć na swoje poczynania.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte