MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • NiepublicznePrzedszkole Niepubliczne

  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • Kontrole w przedszkoluPrzedszkole Kontrole w przedszkolu

Odpowiedzialność kadrowej za naruszenie przepisów dotyczących uprawnień pracowniczych

Stan prawny na: 09/09/2012

Kadrowa jest pracownikiem przedszkola i jak każda inna osoba w nim zatrudniona jest zobligowana wykonywać swoją pracę rzetelnie oraz stosować się do poleceń przełożonych. Jeśli podczas wykonywania obowiązków służbowych kadrowa popełni błędy, na skutek których zostaną naruszone przepisy dotyczące uprawnień pracowniczych, dyrektor przedszkola może wyciągnąć wobec niej konsekwencje, stosując przy tym odpowiednie instrumenty prawa pracy.

Osoba odpowiedzialna: Kadrowa

Prawo pracy przewiduje szereg kar, które dyrektor przedszkola ma prawo zastosować wobec kadrowej, jeżeli na skutek jej działania naruszone zostały przepisy dotyczące uprawnień pracowniczych. Zaliczyć można do nich:

  • obniżenie lub odebranie premii regulaminowej,
  • wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy,
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • odpowiedzialność materialna.

Obniżenie lub odebranie premii regulaminowej

Możliwość tę dyrektor przedszkola wykorzysta tylko wtedy, gdy będzie to przewidziane w przepisach wewnątrzzakładowych, czyli przyjętym w placówce regulaminie wynagradzania.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy, w praktyce nazywane jest wypowiedzeniem zmieniającym (art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy). Jeśli dyrektor przedszkola zdecyduje się zastosować wypowiedzenie zmieniające, zmianie ulegnie rodzaj stanowiska pracy, tj. kadrową przeniesie na inne stanowisko albo obniży jej wysokość wynagrodzenia za pracę. (…)

Ukryte