Kontrole w przedszkolu | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Kontrole w przedszkolu

Jak przygotować się na kontrolę sanepidu w przedszkolu

09/01/2014

Każdego roku upoważnieni pracownicy sanepidu, dokonują rutynowych kontroli stanu higieniczno - sanitarnego wszystkich pomieszczeń pionu żywieniowego, w tym również pomieszczeń pomocniczych jak magazyny, zaplecza, pomieszczenia sanitarne itp. W każdym przedszkolu powinny być opracowane i wdrożone metody samokontroli. Proste, ale skuteczne czynności, które zapewniają pełną znajomość stanu bezpieczeństwa higienicznego, a tym samym pozwolą na uniknięcie stresu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Realizacja zaleceń pokontrolnych – współpraca z organem prowadzącym

24/06/2013

Przedszkole jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego podlega kontrolom praktycznie w każdej sferze swego działania. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości znajdują wyraz w zaleceniach pokontrolnych. Dostosowanie się do zaleceń w wielu przypadkach wymaga współdziałania z organem prowadzącym.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Kontrole sanepidu – najczęściej występujące błędy

05/02/2013

Kontrole sanepidu wzbudzają wiele emocji szczególnie w kuchni przedszkolnej, mimo że każdego roku pracownicy inspekcji sanitarnej dokonują rutynowych kontroli stanu sanitarnego i higienicznego wszystkich pomieszczeń kuchni, w tym również magazynów, zaplecza, pomieszczeń sanitarnych itp.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odwołanie się dyrektora przedszkola od mandatu wystawionego w wyniku kontroli PIP

09/09/2012

W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przedszkolu, którego jestem dyrektorką, inspektor pracy nałożył mandat karny. Stwierdził bowiem naruszenie przepisów kodeksu pracy związanych z czasem pracy. Czy przysługuje mi możliwość odwołania się od nałożonego mandatu?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Środki prawne wydawane przez inspektora pracy w razie naruszenia przepisów prawa pracy w przedszkolu

09/09/2012

Inspektor pracy dysponuje szerokim wachlarzem środków prawnych, które może zastosować w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia u kontrolowanego podmiotu. Rodzaj środka prawnego uzależniony jest od wyników ustaleń dokonanych w toku prowadzonej w przedszkolu kontroli.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odpowiedzialność kadrowej za naruszenie przepisów dotyczących uprawnień pracowniczych

09/09/2012

Kadrowa jest pracownikiem przedszkola i jak każda inna osoba w nim zatrudniona jest zobligowana wykonywać swoją pracę rzetelnie oraz stosować się do poleceń przełożonych. Jeśli podczas wykonywania obowiązków służbowych kadrowa popełni błędy, na skutek których zostaną naruszone przepisy dotyczące uprawnień pracowniczych, dyrektor przedszkola może wyciągnąć wobec niej konsekwencje, stosując przy tym odpowiednie instrumenty prawa pracy.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odwołanie od decyzji inspektora pracy

09/09/2012

Dyrektor przedszkola może się odwołać od decyzji inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Odwołanie wnosi się do okręgowego inspektora pracy w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji. W pewnych okolicznościach okręgowy inspektor pracy może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji aż do rozpatrzenia odwołania.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Prawa i obowiązki dyrektora przedszkola podczas kontroli inspektora pracy

09/09/2012

Nikt nie lubi kontroli. Nie inaczej jest w przedszkolu, gdzie dyrektor musi zmierzyć się z obecnością różnych organów władzy państwowej wypełniających swoje nałożone ustawą obowiązki. Dlatego też warto wiedzieć jakie ma się obowiązki, a jakie uprawnienia wobec inspektora pracy. Bez wątpienia pomoże to w odpowiednim przygotowaniu się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odpowiedzialność dyrektora przedszkola i kadrowej przed Państwową Inspekcją Pracy

09/09/2012

To dyrektor ponosi odpowiedzialność przed inspektorem pracy. Nie jest to jednak regułą. Czynności z zakresu prawa pracy wykonują bowiem zazwyczaj nie sami dyrektorzy przedszkoli, ale kadrowe. Odpowiedzialność kadrowej przed inspektorem pracy zależy od tego, czy wykonuje ona swoje czynności na podstawie pełnomocnictwa, czy nie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Kontrole w przedszkolu

09/09/2012

Kontrola w przypadku instytucji publicznych polega na porównywaniu stanu faktycznego ze stanem prawnym. W artykule omówione zostały niektóre kontrole przeprowadzane przez specjalistyczne organy kontrolne, takie jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, regionalne izby obrachunkowe, a także kontrole wewnętrzne i zarządcze.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte