MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • Bezpieczeństwo i higienaPrzedszkole Bezpieczeństwo i higiena

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Stan prawny na: 14/02/2013

O ile przyprowadzanie dzieci do przedszkola nie budzi wątpliwości, ponieważ z chwilą gdy dziecko znajdzie się w przedszkolu, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przejmuje przedszkole – niezależnie od tego, kto przyprowadzi dziecko do przedszkola – o tyle wydawanie dzieci z przedszkola ciągle wywołuje kontrowersje. Wynikają one z mało precyzyjnego prawa i zbytniej ostrożności dyrektora i nauczycieli przedszkoli.

Analiza stanu prawnego

Przepis art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. I dalej w art. 94 § 1 czytamy, że jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców.

Taka sama sytuacja prawna powstaje, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że to rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za zapewnienie bezpiecznych warunków życia swojemu dziecku, tak jak przedszkole jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu.

Spójrzmy jeszcze do

Ukryte