MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • NiepublicznePrzedszkole Niepubliczne

  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • Bezpieczeństwo i higienaPrzedszkole Bezpieczeństwo i higiena

Pracodawca jako osoba uprawniona do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego

Stan prawny na: 02/04/2013

Czy dyrektor szkoły musi mieć dodatkowe szkolenie, żeby przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? Mam 5-letnie szkolenie z BHP dla pracodawców. Czy muszę mieć dodatkowe na to, aby przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla nowoprzyjętych pracowników?

NIE. Odbycie szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest wystarczające do prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla podległych pracowników. Szkolenie okresowe pracodawców w przypadku pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Czym jest instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy jest bardzo istotnym elementem szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego celem jest zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi bezpośrednio na jego stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz (…)

Ukryte