Organizacja pracy | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Organizacja pracy

Samoocena kontroli zarządczej

24/10/2014

Co najmniej raz w roku dyrektor przedszkola, jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, musi przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej w placówce. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały opublikowane przez ministra finansów.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Protokół elektroniczny z posiedzenia rady pedagogicznej

06/10/2014

Jakie wymogi powinien spełniać protokół z posiedzenia rady pedagogicznej w wersji elektronicznej? Czy konieczne są wydruki papierowe?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Procedura udostępniania informacji publicznej przez dyrektora przedszkola

29/09/2014

Dane dotyczące liczby pracowników zatrudnionych w przedszkolu, kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, bezpieczeństwa w placówce czy protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych – wszystko to może stanowić informację publiczną w przedszkolu. Do udostępniania tych informacji zobowiązany jest dyrektor przedszkola. Udostępnienie danych powinno odbywać się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor powinien więc wiedzieć, jakie informacje mogą podlegać upublicznieniu, komu, w jaki sposób i w jakiej formie należy udostępnić dane oraz co zrobić w sytuacji, gdy przedszkole nie ma np. możliwości technicznych, by przekazać informację publiczną w formie, jakiej zażądał wnioskodawca.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Sprawozdanie Z-03

29/09/2014

W sprawozdaniu Z-03 wykazuje się dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres od początku roku do końca pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału danego roku. Należy je złożyć do 11 dnia miesiąca następnego po końcu kwartału, za który sporządza się sprawozdanie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady udostępniania pracownikom akt zgromadzonych w teczce osobowej

18/09/2014

W jakiej drodze następuje udostępnienie pracownikowi akt osobowych przez pracodawcę? Czy pracownik ma swobodny wgląd do dokumentacji pracowniczej? Czy takie same zasady należy stosować wobec byłych pracowników? Czy dokumenty znajdujące się w teczce osobowej mogą być przez pracownika kopiowane?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Organizacja zajęć pozastatutowych w przedszkolu

17/09/2014

Czy pomieszczenia w przedszkolu niepublicznym są odpowiednim miejscem do prowadzenia z dziećmi innych zajęć, które nie zostały uwzględnione w treści statutu poświęconym celom placówki czy zasadom organizacji pracy przedszkola? Czy w placówce można prowadzić np. dodatkowe zajęcia języków obcych również dla dzieci, które nie chodzą do tego przedszkola, albo szkolenia dla rodziców?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Teczki akt osobowych a najczęstsze błędy

16/09/2014

Jak pracodawca powinien się zachować, gdy jego pracownik doniesie dokument z wcześniejszą datą? Gdzie go umieścić, jak wpisać? Co dzieje się z dokumentem o ukaraniu po wyjęciu z teczki? Jak usunąć ślad, że był w aktach?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zwiększona dotacja oświatowa na dzieci niepełnosprawne

15/09/2014

Od 1 września 2014 r. do przedszkola zaczęły uczęszczać dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Gmina tłumaczy, że dzieci te nie zostały ujęte w systemie informacji oświatowej, a zatem zwiększona subwencja na dzieci niepełnosprawne będzie wypłacana dopiero od 1 stycznia 2015 r. Czy gmina ma rację?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Kontrola realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

09/09/2014

Do zadań kontroli zarządczej należy m.in. nadzór nad prawidłowym przebiegiem zadań dydaktycznych i wychowawczych, które przedszkole podejmie w nadchodzącym roku zgodnie z przyjętym projektem organizacji placówki, jej statutem czy obranymi kierunkami pracy. Na przykładzie realizacji podstawy programowej pokazujemy, jak określić zagrożenia związane z podjętym zadaniem, jak zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia ryzyka, co pomaga skutecznie monitorować kolejne etapy zadania oraz w jaki sposób ocenić jego końcowe efekty.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Powołanie dwóch dyrektorów w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego

01/09/2014

Funkcję organu prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny sprawują dwie osoby fizyczne. Czy w takim wypadku istnieje możliwość pełnienia przez obydwu właścicieli punktu przedszkolnego funkcji równorzędnych dyrektorów tej placówki, np. dyrektora ds. dydaktycznych oraz dyrektora ds. organizacyjnych? Czy wynagrodzenie obu właścicieli-dyrektorów może zostać pokryte z środków dotacji oświatowej?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte