Kadry i awans | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Kadry i awans

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

25/04/2014

Jak prawidłowo rozwiązać z pracownikiem niepedagogicznym przedszkola stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy

23/04/2014

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy. W świadectwie pracy w ust. 5 powinna zostać wpisana informacja o zajęciu wynagrodzenia. Jak powinien wyglądać prawidłowy wpis, jeśli nastąpił zbieg spraw egzekucyjnych. Jak poprawnie wpisać wysokość potrąconych kwot?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Oddanie pracownikom obsługi i administracji dnia wolnego za święto wypadające w sobotę

23/04/2014

Czy za Święto Narodowe Trzeciego Maja, które w tym roku wypada w sobotę, pracownikom obsługi i administracji przysługuje inny dzień wolny? Jeśli tak - chciałabym oddać pracownikom dzień wolny za 3 maja, ale w innym dniu niż 2 maja. Czy mogę wybrać inny wolny dzień?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Konsekwencje niestosowania zarządzeń dyrektora

22/04/2014

Jakie konsekwencje służbowe może zastosować dyrektor przedszkola wobec pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, którzy nie stosują się do zarządzeń dyrektora? Czy może to być np. upomnienie z wpisem do akt osobowych?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela

17/04/2014

Zmiany w organizacji pracy przedszkola powodują często konieczność zmodyfikowania stosunku pracy z nauczycielem. W zależności od stopnia awansu zawodowego oraz formy zatrudnienia mamy różne możliwości przekształcenia stosunku pracy.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie?

16/04/2014

Stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu w sytuacjach określonych w Karcie Nauczyciela z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu i jego wręczenie mogą przesądzić o skuteczności dokonanych czynności, dlatego też należy przygotować się do tego ze szczególną starannością.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Nauczycielom nie przysługuje dzień wolny za święto wypadające w sobotę

16/04/2014

Czy nauczycielowi w przedszkolu należy się dzień wolny za 3 maja, który przypada w sobotę?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Ograniczenie zatrudnienia po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia

15/04/2014

Czy dyrektor może zatrudnić nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia w niższym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu? Nauczyciel mianowany zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Wraca do pracy z dniem 1 lipca 2014 r. Nauczyciel ten nie świadczy pracy od maja 2011r. W tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie wypoczynkowym, a obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia. W tym czasie nastąpiły znaczne zmiany organizacyjne uniemożliwiające zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze. Czy dyrektor może zatrudnić nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 1/2 etatu?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

13/04/2014

Czy można podpisać z nauczycielem dodatkową umowę o pracę? W jaki sposób prawo reguluje takie kwestie, gdy np. potrzebne jest zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, albo nauczyciel ma prowadzić zajęcia dodatkowe?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego

08/04/2014

Pod koniec marca nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego. Jak wypłacić wynagrodzenie, jeśli dostarczy akt mianowania, z wyrównaniem od stycznia, czy od momentu uzyskania wyższego stopnia? Czy jest ustawa normująca zasady naliczania wynagrodzenia po nadaniu stopnia awansu zawodowego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte