Kadry i awans | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Kadry i awans

Niska efektywność pracy jako przyczyna wypowiedzenia

08/05/2014

W przedszkolu pracuje nauczyciel kontraktowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Metody pracy nauczyciela są mało efektywne, a jego zaangażowanie niskie. Czy mogę wręczyć mu wypowiedzenie na podstawie art. 27 KN lub ograniczyć wymiar zatrudnienia od nowego roku szkolnego?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Obserwacja zajęć nauczyciela kontraktowego podczas awansu na wyższy stopień zawodowy

08/05/2014

Ilu obserwacji zajęć powinien dokonać dyrektor w trakcie odbywania stażu przez nauczyciela kontraktowego podczas awansu na stopień nauczyciela mianowanego? Czy w przepisach określono minimalną liczbę hospitacji?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez nauczyciela

07/05/2014

Z przyczyn organizacyjnych w przedszkolu jestem zmuszona zwolnić nauczycielkę. Wypowiedzenie zacznie swój bieg 1 czerwca. Nauczycielka jednak już po raz drugi odmówiła podpisania. Podczas prób wręczenia wypowiedzenia nie uczestniczyli żadni świadkowie, ale sporządziłam z nich notatkę służbową. Ostatnio nauczycielka poinformowała mnie, że przyjmie wypowiedzenie, jednocześnie uprzedziła, że odwoła się do sądu pracy. Czy powinnam przekazać wypowiedzenie? Jak udowodnić, że dwukrotnie nauczycielka odmówiła jego podpisania?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Pensum nauczyciela w grupie mieszanej

07/05/2014

Jakie powinno być pensum nauczyciela w grupie mieszanej pięciolatków i sześciolatków?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Przedłużenie stażu awansu zawodowego

06/05/2014

Nauczycielowi, który jest nieobecny dłużej niż miesiąc w czasie odbywania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, należy przedłużyć okres trwania stażu o czas trwania nieobecności, o ile jej przyczyna została uwzględniona w przepisach. Dyrektor powinien wiedzieć, z jakich powodów wydłużenie awansu nauczyciela jest uzasadnione, by prawidłowo wyliczyć okresy nieobecności i ustalić późniejszy termin awansu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

06/05/2014

Dla nauczyciela stażysty, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, powołuje się komisję kwalifikacyjną. Podczas posiedzenia komisji nauczyciel odpowiada na pytania jej członków. Dowiedz się, jakie są przykładowe pytania, które można zadać nauczycielowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Udzielenie urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego

05/05/2014

Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim do 9 maja 2014 r. W czasie trwania tego zwolnienia złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wraz z orzeczeniem lekarskim od 5 maja 2014 r. Czy należy udzielić urlopu od 5 czy od 9 maja 2014 r.?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zadania dyrektora związane z wszczęciem postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego

30/04/2014

Po zakończeniu stażu nauczyciela na jego wniosek rozpoczyna się procedura ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Poniżej przedstawiamy wszystkie czynności dyrektora związane z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego – od przeprowadzenia analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela, po wydanie pomyślnej lub odmownej decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela i archiwizację dokumentów.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Powiadomienie o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

28/04/2014

Kiedy dyrektor powinien powiadomić organ prowadzący o terminie posiedzenia komisji kwalifikującej na stopień nauczyciela kontraktowego? Kiedy należy zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny o egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Warunki rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem

25/04/2014

Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pracującym w przedszkolu może dojść z różnych przyczyn: zmian organizacyjnych, po uzyskaniu negatywnej oceny pracy przez pedagoga, na mocy porozumienia stron, z powodu niezdolności do pracy itd. Przepisy w zakresie rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zawarte są przede wszystkim w Karcie Nauczyciela. Dyrektor musi wiedzieć, w jakich przypadkach obowiązuje okres wypowiedzenia, kiedy nauczycielowi przysługuje odprawa i w jakiej wysokości należy ją wypłacić.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte