Kadry i awans | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Kadry i awans

Pytania podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

21/05/2014

Dla nauczyciela kontraktowego, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję egzaminacyjną. W skład tej komisji wchodzi m.in. dyrektor szkoły. Podczas egzaminu nauczyciel odpowiada na pytania zgodne z wymaganiami rozporządzenia. Zapoznaj się z przykładowymi pytania, które członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadać nauczycielowi podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Przejście na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 KN

21/05/2014

Nauczycielka chce skorzystać z art. 88 Kary Nauczyciela, czyli przejść na wcześniejszą emeryturę, korzystając ze starych zasad. Spełnia kryterium wymaganego okresu wynagrodzenia, tzn. do 2008 r. przepracowała co najmniej 30 lat. Czy nauczycielka musi przejść na emeryturę przed skończeniem 60 roku życia czy zgodnie z wiekiem emerytalnym jej rocznika, tj. 1954 r., czyli w wieku 60 lat i 7 miesięcy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Ocena pracy w przedszkolu niepublicznym a forma zatrudnienia dyrektora

19/05/2014

Czy dyrektor, który jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) w przedszkolu niepublicznym, może dokonać oceny pracy nauczycieli? W placówce nie ma innego nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Zmiana wynagrodzenia nauczyciela a zgłoszenie przeprowadzenia postępowania po 30 czerwca

19/05/2014

Termin zmiany wynagrodzenia nie zawsze przypada na początek kolejnego roku szkolnego. Nie wszyscy nauczyciele bowiem zdążą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego czy egzaminacyjnego do 30 czerwca. Kiedy należy podwyższyć wynagrodzenie, jeśli wniosek zostanie złożony później, ale przed 31 października? Czy przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez komisję egzaminacyjną, z którego wynika, że nauczyciel zdał egzamin na wyższy stopień pod koniec roku kalendarzowego, jest podstawą do wypłacenia wyższego wynagrodzenia?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odprawy dla nauczycieli związane z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych

13/05/2014

Obowiązek zapłaty odprawy leżący po stronie likwidowanego przedszkola może być przejęty przez organ prowadzący przedszkole, który zarządził jego likwidację. W sytuacji kiedy odprawa nie została nauczycielowi wypłacona, zaś roszczenie nie zostało zabezpieczone stosownym postanowieniem sądu, zaspokojenie żądań nauczyciela w tym zakresie może być przejęte przez organ gminy, który prowadził a następnie przedszkole zlikwidował.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Konsekwencje kadrowe przy likwidacji przedszkola

13/05/2014

W przypadku likwidacji przedszkola publicznego dyrektor rozwiązuje stosunek pracy ze wszystkimi pracownikami przedszkola. Na innych zasadach odbywa się to w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, a na innych w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Nauczyciel mianowany może również wyrazić zgodę na przeniesienie do innej placówki.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczycielowi podczas realizowania awansu zawodowego

12/05/2014

W przedszkolu obecnie pracuje nauczyciel, który został zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Jest w trakcie odbywa stażu na wyższy stopień zawodowy. Wiadomo, że nauczyciel nie zdąży zakończyć stażu, ponieważ nieobecny nauczyciel wraca w nowym roku szkolnym. W jaki sposób nauczyciel, który będzie musiał przerwać pracę i staż, będzie mógł dalej realizować awans?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania na wyższy stopień a zakończenie stażu

12/05/2014

Nauczyciel kontraktowy 1 grudnia 2014 r. zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego. W jakim terminie powinien złożyć wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Konsultacja ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnienia nauczyciela

09/05/2014

Jeśli dyrektor planuje wypowiedzieć stosunek pracy z nauczycielem przedszkola, w którym działają związki zawodowe, przepisy obligują go do skonsultowania sprawy ze związkiem. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać wypowiedzenia stosunku pracy czy umowy o pracę nauczyciela, który należy do związku oraz niezrzeszonego, który może wystąpić o ochronę związkową.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania na wyższy stopień a ocena dorobku zawodowego

09/05/2014

Nauczyciel kontraktowy 1 kwietnia 2014 r. uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. W jakim terminie powinien złożyć wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte