Wynagrodzenia i dodatki | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Wynagrodzenia i dodatki

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli

20/09/2012

Na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela jednostki samorządu terytorialnego prowadzące przedszkola lub inne placówki oświatowe zobowiązane są do corocznej analizy wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz do ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Jeśli wynagrodzenie nauczyciela jest niższe niż ustalone w Karcie Nauczyciela, otrzymuje on jednorazowy dodatek uzupełniający.

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Obliczanie wysokości trzynastki

20/09/2012

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o „trzynastce” dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Trzynaste pensje pracowników przedszkola

20/09/2012

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej oraz wszystkim pracownikom niepedagogicznym w wysokości i na zasadach ustalanych na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Typowanie przez dyrektora nauczycieli do odznaczeń

20/09/2012

Nauczyciel za swą pracę może zostać odznaczony przez ministra edukacji lub prezydenta. O przyznanie nagród i odznaczeń wnioskuje dyrektor przedszkola.

Zastosuj dla:
  • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

  • publicznePrzedszkole publiczne

Utrata trzynastki z winy pracownika

20/09/2012

Pracownik niepedagogiczny porzucił pracę w październiku i została z nim rozwiązana umowa o pracę. Czy należy mu wypłacić trzynastkę?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

20/09/2012

Przepisy prawa pracy przyznają pracownikom prawo do korzystania, w szczególnych sytuacjach rodzinnych i osobistych, z tzw. urlopów okolicznościowych. Za czas takiego zwolnienia od pracy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie.

Zastosuj dla:
  • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

  • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli

20/09/2012

Dodatki wchodzące w skład wynagrodzenia nie są świadczeniami przysługującymi wszystkim nauczycielom. Najbardziej powszechny jest dodatek za wysługę lat, nie przysługuje on tylko młodym, początkującym nauczycielom. Pozostałe dodatki są uzależnione od powierzenia stanowiska lub sprawowania funkcji (dodatek funkcyjny), trudnych i uciążliwych warunków pracy (dodatek za warunki pracy), jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań (dodatek motywacyjny).

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte