Wynagrodzenia i dodatki | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Wynagrodzenia i dodatki

Ustalanie uprawnienia do trzynastki w przypadku kilku stosunków pracy

20/09/2013

Od 1 marca do 31 sierpnia w przedszkolu pracował stażysta skierowany przez urząd pracy. Od 1 września został on zatrudniony na stanowisku pracownika niepedagogicznego. Czy będzie mu przysługiwać „trzynastka” za ten rok?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wypłata świadczenia urlopowego

25/07/2013

Wypłata świadczenia urlopowego jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z Karty Nauczyciela (dalej: KN), który musi być zrealizowany do końca sierpnia danego roku. W związku z tym przypominamy zasady obowiązujące przy jego naliczaniu.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Trzynastka dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo na I półrocze

31/01/2013

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo od 1 września 2013 r. do 14 lutego 2014 r. należy wypłacić trzynastkę za 4 miesiące? Wydaje mi się, że tak, jednak zgodnie ze stanowiskiem MEN-u nauczyciel powinien być zatrudniony co najmniej do 31 sierpnia 2014 r., aby ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wcześniejsza emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela

28/01/2013

Czy mogę skorzystać z przywileju wcześniejszej emerytury w trybie art. 88 KN. Pracę w zawodzie nauczycielki przedszkola rozpoczęłam 28 sierpnia 1979 r. i pracuję do chwili obecnej. W okresie zatrudnienia nie korzystałam nigdy z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wychowawczego, bądź urlopu zdrowotnego. Urodzona jestem w czerwcu 1958 r. Ukończyłam Studium Wychowania Przedszkolnego oraz w trakcie pracy zawodowej zaoczne studia wyższe magisterskie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Staż ubezpieczeniowy uwzględniany w emeryturze nauczyciela

21/01/2013

Podstawowym warunkiem powstania uprawnień do świadczeń emerytalnych jest wykazanie się przez wnioskującego odpowiednim okresem pozostawania w ubezpieczeniu (składkowym lub nieskładkowym), inaczej nazywanym też stażem ubezpieczeniowym.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Emerytury dla nauczycieli

08/01/2013

Powszechnie uważa się, że nauczyciele należą do uprzywilejowanych grup zawodowych z uwagi na przysługujące im uprawnienia w systemie emerytalno-rentowym. Mogą przejść na emeryturę na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a od 1 lipca 2009 r. – także ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Nadal obowiązują uregulowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Nagroda jubileuszowa dla pracownika, który zmienił miejsce pracy

29/11/2012

Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy 14 lutego 2014 r. i podjął pracę w innej placówce. Wcześniej, 6 lutego, zwrócił się z prośbą do dyrektora o wypłacenie mu nagrody jubileuszowej. Niestety, z analizy dokumentacji wynikało, że jego staż pracy wynosi 24 lata i 10 miesięcy. Nagrody zatem nie otrzymał. 24 maja doręczył zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez okres sześciu miesięcy i ponowił prośbę o wypłatę nagrody jubileuszowej. Kto powinien wypłacić tę nagrodę: dyrektor przedszkola czy zakład pracy, w którym obecnie pracuje? Z analizy dokumentów, wraz z dołączonym zaświadczeniem, wynika, że pracownik nabył prawo do nagrody, będąc pracownikiem przedszkola.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dodatek za trudne warunki pracy za pracę w grupie integracyjnej

27/11/2012

Czy nauczycielowi pracującemu w grupie integracyjnej przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zwiększenie wynagrodzenia nauczyciela w związku z ukończeniem przez niego studiów

29/10/2012

Od kiedy wypłacać zwiększone wynagrodzenie nauczycielowi, który przedstawił zaświadczenie o ukończeniu studiów np. 1 września, a dyplom dostarczył w listopadzie?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wynagrodzenia nauczycieli

20/10/2012

W artykule omówiono szczegółowe składniki wynagrodzenia nauczycieli, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych i innych.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte