Wynagrodzenia i dodatki | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Wynagrodzenia i dodatki

Uwzględnienie doraźnej czynności związkowej przy naliczaniu trzynastki

05/02/2014

W 2013 r. nauczyciel został oddelegowany przez związek zawodowy ZNP na szkolenie trwające 2 dni. Czy przy naliczaniu trzynastki za 2013 r. należy potraktować dni szkolenia jak zwolnienie od pracy z prawem do wynagrodzenia i uwzględnić wynagrodzenie za te dni w podstawie?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem a okres uprawniający do otrzymania trzynastki

22/01/2014

Czy jeśli w ciągu 6 miesięcy nauczyciel wziął 2 dni zwolnienia na sprawowanie opieki nad dzieckiem, pozbawia go to dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy zwolnienie przeznaczone na opiekę nad dzieckiem, albo urlop okolicznościowy, np. z okazji ślubu pracownika, zgonu rodziców, należy odliczyć od okresu, który uprawnia do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Trzynastka a ciągłość zatrudnienia

22/01/2014

Pracownica w 2013 r. przepracowała w jednym przedszkolu na stanowisku sprzątaczki 7 miesięcy w okresach od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia. Pomiędzy tymi umowami nigdzie nie była zatrudniona. Czy za przepracowany okres powinna otrzymać dodatkowe roczne wynagrodzenie?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Potrącenie z trzynastki na zajęcie komornicze

17/01/2014

Jaką część dodatkowego rocznego wynagrodzenia można potrącić na zajęcie komornicze z wyłączeniem alimentów?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Podstawa wymiaru trzynastki a dodatek specjalny

17/01/2014

Czy dodatek specjalny przyznany pracownikowi przedszkola zatrudnionemu na stanowisku specjalisty powinien być wliczony do podstawy wymiaru dodatkowego rocznego wynagrodzenia? Jest to dodatek przyznany za miesiąc lub 2 kolejne miesiące, czasami za okres od stycznia do maja lub od sierpnia do grudnia.

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10/01/2014

Obecnie w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego trwają przygotowania do naliczania dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Dlatego przypominamy najważniejsze zasady związane z wypłatą trzynastek.

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Trzynastka dla pracownika na urlopie macierzyńskim

31/12/2013

Czy pracownikowi administracji, który od 1 stycznia do 10 lutego 2013 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a później od 11 lutego do końca tego roku na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim należy się trzynastka za rok 2013?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Dodatek specjalny w przedszkolu

02/12/2013

Czy pracownik na stanowisku intendenta z racji zwiększenia obowiązków (pracownika biurowego) może otrzymywać dodatek w sposób ciągły? Intendentka ma zwiększony zakres obowiązków i za to otrzymuje dodatek specjalny.

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Nieobecność dziecka na zajęciach a wynagrodzenie nauczyciela

21/11/2013

Czy nauczyciel specjalista, tyflopedagog, który został zatrudniony na 2/20 etatu do prowadzenia nauczania specjalnego z dzieckiem słabowidzącym musi odrobić zajęcia, jeśli nie ma dziecka? Analogicznie - czy w przypadku nieobecności dziecka zajęcia odrabiać musi logopeda pracujący w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i dodatkowo prowadzący zajęcia z logopedii? Nadmienię, że dziecko bardzo często ze względów zdrowotnych nie uczęszcza do przedszkola. Nauczyciel jest gotowy do pracy, ale dziecko jest nieobecne. Nie jest fizycznie możliwe odrobienie tych zajęć. Co w takiej sytuacji zrobić aby wypełnić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Co z wypłatą dla tego nauczyciela?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

20/09/2013

W maju 2010 r. nauczycielka otrzymała nagrodę jubileuszową z okazji 20-lecia pracy. W 2013 r. doniosła jeszcze jedno świadectwo pracy, które daje jej prawo do kolejnej nagrody jubileuszowej pod koniec sierpnia 2014 r. (25-lecie stażu pracy). Czy w związku z tym, iż nie minęło jeszcze 5 lat od ostatniej wypłaty nagrody jubileuszowej, powinny zostać naliczone składki ZUS?

Zastosuj dla:
  • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte