Wynagrodzenia i dodatki | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Wynagrodzenia i dodatki

Zmiana wynagrodzenia nauczyciela a zgłoszenie przeprowadzenia postępowania po 30 czerwca

19/05/2014

Termin zmiany wynagrodzenia nie zawsze przypada na początek kolejnego roku szkolnego. Nie wszyscy nauczyciele bowiem zdążą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego czy egzaminacyjnego do 30 czerwca. Kiedy należy podwyższyć wynagrodzenie, jeśli wniosek zostanie złożony później, ale przed 31 października? Czy przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez komisję egzaminacyjną, z którego wynika, że nauczyciel zdał egzamin na wyższy stopień pod koniec roku kalendarzowego, jest podstawą do wypłacenia wyższego wynagrodzenia?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego

08/04/2014

Pod koniec marca nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego. Jak wypłacić wynagrodzenie, jeśli dostarczy akt mianowania, z wyrównaniem od stycznia, czy od momentu uzyskania wyższego stopnia? Czy jest ustawa normująca zasady naliczania wynagrodzenia po nadaniu stopnia awansu zawodowego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej

18/03/2014

Pracownikowi przedszkola za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa. Czy zasady wypłaty gratyfikacji dla nauczyciela oraz dla pracownika niepedagogicznego są podobne oraz czy występują różnice w jej wysokości?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu a nieobecność nauczyciela odbywającego staż

05/03/2014

Czy opiekunowi stażu należy się dodatek, gdy jego podopieczny do końca roku będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w przedszkolu

05/03/2014

Zgodnie z przepisami wychowawcy klas są uprawnieni do otrzymania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo? Czy wychowawcy oddziału przedszkolnego również maja prawo do dodatku funkcyjnego, skoro ich opiece powierza się oddziały, nie klasy?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Prawo do świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli

22/02/2014

Świadczenie kompensacyjne to świadczenie, które otrzymuje nauczyciel, który przejdzie na wcześniejszą emeryturę. Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie nabyli uprawnień do wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela mogą występować o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Takie rozwiązanie będzie funkcjonować jeszcze do 2032 r.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Wynagrodzenie dyrektora-właścieciela przedszkola niepublicznego z dotacji

21/02/2014

Czy jest możliwość rozliczania z dotacji wynagrodzenia właściciela przedszkola, który jest dyrektorem lub prowadzi zajęcia dydaktyczne? Czy ewidencjonuje się to wynagrodzenie – jak w przypadku pozostałych pracowników, czyli w książce wynagrodzeń – oraz obejmuje świadczeniami? Czy kwota takiego wynagrodzenia może być dowolna, czy też musi zawierać się w jakimś przedziale?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnienego w kilku przedszkolach

20/02/2014

Nauczyciel jest jednocześnie zatrudniony w trzech placówkach: dwóch przedszkolach i szkole. W mojej placówce pracuje na 3/18 etatu. Czy ma prawo do nagrody jubileuszowej w każdej z tych placówek? Po ustaniu zatrudnienia w mojej placówce pracownik pobierał zasiłek chorobowy z ZUS-u. Czy okres pobierania zasiłku należy wliczyć do okresu zatrudnienia, na podstawie którego oblicza się nagrodę jubileuszową?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy przedszkola a trzynastka

07/02/2014

Jeden z nauczycieli został zatrudniony w przedszkolu 1 września 2013 r. na czas nieokreślony (w grudniu przebywał 2 dni na zwolnieniu chorobowym). Kolejny nauczyciel został zatrudniony 7 października 2013 r. Czy wymienionym nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne? Jeśli tak – to za jaki okres?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Uprawnienie do trzynastki po rozwiązaniu umowy o pracę

06/02/2014

Z uwagi na organizację nauczania w szkole zawarto z nauczycielem umowę na cały rok szkolny 2013/2014. Jednak 10 stycznia 2014 r. umowę rozwiązano w drodze porozumienia stron na wniosek nauczyciela. Czy należy mu wypłacić trzynastkę za 4 miesiące 2013 r., tj. od września do grudnia 2013 r.?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte