Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Obowiązki dyrektora w sytuacji rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem

16/09/2012

Przy rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem lub potwierdzaniu wygaśnięcia tego stosunku na dyrektorze spoczywają konkretne obowiązki. Sprawdź, czy o wszystkim pamiętasz!

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela

16/09/2012

W razie całkowitej likwidacji przedszkola dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być skrócony do miesiąca, z tym że w takim przypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część tego okresu. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony i na czas określony

16/09/2012

Kiedy i w jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony lub nieokreślony z nauczycielem albo pracownikiem niepedagogicznym?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

13/09/2012

W przedszkolach publicznych nauczyciele są zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, a w zakresie nienormowanym tą ustawą stosuje się kodeks pracy. Jakie są obowiązkowe elementy umowy o pracę? Jak postąpić, jeśli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wygaśnięcie stosunku pracy nawiązanego z pracownikiem

13/09/2012

Zgodnie z kodeksem pracy stosunek pracy wygasa w przypadku śmierci pracownika lub pracodawcy (chyba, że pracownik został przejęty przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23(1) kodeksu pracy). Jest jednak więcej sytuacji, gdy stosunek pracy wygasa.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

10/09/2012

Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Niewypełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i może być ukarane grzywną (art. 94 i 281 kodeksu pracy).

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach pracowniczych

26/07/2012

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany współdziałać w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrazić zgodę na obronę praw pracownika niezrzeszonego w związku.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte