Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Obowiązki dyrektora przedszkola wobec organizacji związkowych

27/10/2012

Jakie obowiązki ma dyrektor przedszkola wobec organizacji związkowej?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odebranie wyjaśnień pracownika przed zastosowaniem kary porządkowej

27/10/2012

Kto może odebrać wyjaśnienia pracownika przed zastosowaniem kary porządkowej?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Świadectwo pracy – odwołanie i sprostowanie

20/10/2012

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków

28/09/2012

Instytucja zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych, uregulowana w art. 83 i nast. Karty Nauczyciela, pozostaje w ścisłym związku z toczącym się wobec nauczyciela postępowaniem dyscyplinarnym.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zmiany w stosunku pracy nauczyciela

27/09/2012

Przepisy dają możliwość, a w niektórych przypadkach nakładają obowiązek modyfikacji stosunku pracy z nauczycielem, a to pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w umowie o pracę.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w orzecznictwie

26/09/2012

Najważniejsze wyroki Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących stosowania Karty Nauczyciela: rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem oraz przeniesienia go w stan nieczynny w przypadku likwidacji placówek oświatowych oraz zmian w organizacji i programie nauczania.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Świadectwo pracy – treść dokumentu

26/09/2012

Świadectwo pracy przedstawia historię zatrudnienia pracownika, powinno zawierać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, a ponadto dane niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Oświadczenia majątkowe dyrektorów przedszkoli

18/09/2012

Na dyrektorach publicznych przedszkoli spoczywa obowiązek składania oświadczeń majątkowych – są oni bowiem kierownikami samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Świadectwo pracy

18/09/2012

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Przepisy regulują, co powinno się znaleźć w tym dokumencie, ale na życzenie pracownika pracodawca może w nim zawrzeć dodatkowe elementy.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Umowy o pracę zawierane w przedszkolu

18/09/2012

Najpóźniej w pierwszym dniu pracy dyrektor przedszkola powinien podpisać z pracownikiem umowę o pracę – standardową umowę bądź umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Każda z nich może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte