Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Powierzenie stanowiska dyrektora nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce

05/08/2013

Nauczycielka szkoły podstawowej zatrudniona na podstawie mianowania wygrała konkurs na dyrektora nowo tworzonego przedszkola gminnego. Czy możliwe jest przeniesienie tej Pani do przedszkola na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela? Kto ma dokonać tego przeniesienia, skoro to właśnie jej powierzone zostanie stanowisko dyrektora?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady dotyczące nawiązywania stosunku pracy w przedszkolu

29/07/2013

Status prawny pracowników przedszkola – nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – został określony w dwóch ustawach szczególnych: dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela, dla pracowników administracji i obsługi w ustawie o pracownikach samorządowych. Dyrektor przedszkola, zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych, w zakresie stosunku pracy zobowiązany jest w pierwszej kolejności stosować przepisy powyższych ustaw, natomiast posiłkować się może przepisami Kodeksu pracy, w sytuacji gdy dana kwestia nie została uregulowana w ustawach szczególnych.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Rozwiązanie umowy na zastępstwo a ciąża pracownicy

15/07/2013

Czy można rozwiązać umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela (zgodnie z art. 30 § 1 pkt 4 K.p.) z kobietą w ciąży? Dyrektor na czas nieobecności pracownika zatrudnił innego nauczyciela. Zatrudniona pani ma umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela, czyli od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. W lipcu poinformowała dyrektora przedszkola, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Czy w związku z tym możemy rozwiązać umowę o pracę z upływem czasu, na który została zawarta, czyli 31.08.2013 r.?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Sprostowanie świadectwa pracy

19/06/2013

Co zrobić w sytuacji, gdy wydane świadectwo pracy zawiera błędy, np. dotyczące liczby dni urlopu? Czy należy poprawić jego treść, a może wydać nowy dokument?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Jak prawidłowo wystawić nauczycielowi świadectwo pracy?

11/06/2013

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wydanie pracownikowi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy świadectwa pracy. W niektórych sytuacjach pojawiają się jednak wątpliwości, czy należy wydać jedno świadectwo pracy czy też dwa.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Instytucja uzupełniania etatu a umowa na podstawie mianowania

06/06/2013

Uzupełnianie etatu to specyficzna konstrukcja, dotycząca tylko stosunków pracy nauczycieli i nieregulowana przepisami Kodeksu pracy, która z jednej strony umożliwia organowi prowadzącemu lepsze zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych na swoim terenie, zaś w przypadku nauczyciela umożliwia uniknięcie ograniczenia zatrudnienia.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Czy dyrektor może cofnąć wypowiedzenie?

03/06/2013

Decyzję o wręczeniu wypowiedzenia trzeba podjąć ze świadomością, że w zasadzie jest nieodwracalna. Dotyczy to zarówno dyrektora, jak i nauczyciela. Wycofanie nie zawsze może okazać się możliwe.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Wypowiedzenie zmieniające w czasie zwolnienia lekarskiego

24/05/2013

Czy nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, można wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy za pośrednictwem poczty?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Stan nieczynny dla nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę

15/05/2013

Czy nauczyciel kontraktowy (umowa o pracę na czas niekreślony) może przejść w stan nieczynny? Ze względów organizacyjnych z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (staż pedagogiczny: 7 lat), zostanie rozwiązany stosunek pracy. Czy może on skorzystać ze stanu nieczynnego? W jakiej wysokości należy mu się odprawa?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę częściową

29/04/2013

Reforma systemu emerytalnego wynikająca z kolejnej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła m.in. stopniowe podwyższanie i ujednolicanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat. W powszechnym systemie emerytalnym ustanowiono ponadto nowe świadczenie – emeryturę częściową. Uregulowania te mają zastosowanie zarówno do pracowników niebędących nauczycielami, jak też – w dużej części – do nauczycieli.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte