Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Cofnięcie kary porządkowej

30/12/2013

Nauczyciel otrzymał karę upomnienia za brak powiadomienia dyrektora o nieobecności w pracy z powodu choroby. W porozumieniu z prawnikiem wniósł sprzeciw od nałożonej kary z informacją, że pracodawca został poinformowany o jego nieobecności w terminie, a dzieci miały zapewnioną opiekę na wszystkich zajęciach. Dyrektor nie przyjął sprzeciwu i podtrzymał karę. Jako nowy dyrektor cofnęłam karę, ponieważ został naruszony art. 112 § 1 Kodeksu pracy. Czy z teczki akt osobowych powinnam także usunąć upomnienie i dokument potwierdzający cofnięcie kary upomnienia? Jakie warunki według Kodeksu pracy muszą być spełnione, aby można było cofnąć karę nauczycielowi?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odprawa nauczyciela w stanie nieczynnym

09/12/2013

Czy nauczycielowi w stanie nieczynnym należy się odprawa? Nauczyciel kontraktowy, który przepracował w szkole 7 lat, od 1 września 2013 r. do końca lutego przeszedł w stan nieczynny/przeszedł w stan nieczynny na 6 miesięcy. Czy po zakończeniu wypłacania przez te miesiące należnych świadczeń przysługują mu jeszcze inne, jak odprawa czy świadczenie urlopowe?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika

08/11/2013

Czy w aktach osobowych powinny być przechowywane oryginały świadectw pracy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odprawa dla nauczyciela z tytułu rozwiązania stosunku pracy

29/10/2013

W jakim przypadku nauczycielowi należy się odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zatrudnienie nauczyciela emeryta na czas nieokreślony

21/10/2013

Czy nauczyciel emeryt może być zatrudniony na czas nieokreślony?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Obowiązek przedstawienia nauczycielowi zakresu czynności

18/10/2013

Czy nauczycielowi należy dać zakres czynności?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Najważniejsze terminy dotyczące rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym

16/09/2013

W jaki sposób można zwolnić nauczyciela mianowanego zgodnie z prawem.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem z powodu uzyskania przez niego prawa do emerytury

22/08/2013

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z osobą zatrudnioną na czas nieokreślony, podając przyczynę wypowiedzenia" uzyskanie uprawnień emerytalnych". Nie ma przyczyny ekonomicznej, ani zwolnień grupowych.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Umowa na zastępstwo za nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

14/08/2013

Decyzja o sposobie realizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego należy do dyrektora przedszkola, który jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w przedszkolu pracowników.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zatrudnienie nauczyciela na czas określony, nieokreślony, czy przez mianowanie

08/08/2013

Zasadniczo nauczycieli stażystów i kontraktowych zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, a mianowanych i dyplomowanych wyłącznie na podstawie mianowania. Dowiedz się, jakie są zasady zatrudniania nauczycieli oraz pobierz odpowiednie wzory dokumentów związane z zatrudnianiem, dostosowane do konkretnych przypadków.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte