Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Ograniczenie zatrudnienia po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia

15/04/2014

Czy dyrektor może zatrudnić nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia w niższym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu? Nauczyciel mianowany zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Wraca do pracy z dniem 1 lipca 2014 r. Nauczyciel ten nie świadczy pracy od maja 2011r. W tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie wypoczynkowym, a obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia. W tym czasie nastąpiły znaczne zmiany organizacyjne uniemożliwiające zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze. Czy dyrektor może zatrudnić nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 1/2 etatu?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

13/04/2014

Czy można podpisać z nauczycielem dodatkową umowę o pracę? W jaki sposób prawo reguluje takie kwestie, gdy np. potrzebne jest zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, albo nauczyciel ma prowadzić zajęcia dodatkowe?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Umowa o pracę z nauczycielem przedszkola niepublicznego

03/04/2014

Nauczyciele pracujący w przedszkolach niepublicznych podlegają zapisom Karty Nauczyciela w zakresie określonym w tej ustawie. Nadrzędną jednak dla nich podstawą prawną jest Kodeks pracy. Niezależnie od rodzaju podpisanej umowy o pracę oprócz obowiązków mają również przywileje.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Dzień wolny dla nauczyciela w związku z wezwaniem do ZUS-u na komisję

31/03/2014

Czy nauczycielowi przysługuje dzień wolny w związku z wezwaniem do ZUS-u w celu stawienia się na komisję lekarska po wypadku w pracy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

24/03/2014

Ustawowe zezwolenie na skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę jest regulacją wyjątkową, mogącą mieć miejsce w trudnym dla pracodawcy okresie. Pracodawca nie ma pełnej swobody i może skrócić okres wypowiedzenia tylko z zachowaniem pewnych warunków, a pracownik podlega w tym względzie ochronie. Należy pamiętać, iż zawsze możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie dwustronnego porozumienia stron.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Umowa na zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na urlopie wychowawczym

19/03/2014

Pod koniec listopada 2012 r. nauczycielka wręczyła mi wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na rok. Urlopu udzieliłam. Z wcześniej składanych podań o przyjęcie do pracy wybrałam jedno i zaproponowałam pracę na zastępstwo młodej nauczycielce. Czy postąpiłam słusznie, czy może powinnam była ogłosić konkurs? Zaznaczam, iż czasu na podjęcie decyzji nie było dużo.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Obliczanie biegu terminów w czynnościach z zakresu prawa pracy

10/03/2014

Jak oblicza się bieg terminu w czynnościach z zakresu prawa pracy? Jeśli pracownik naruszył porządek pracy np. 27 lutego, to kiedy upływają trzy miesiące, podczas których dyrektor może nałożyć na niego karę?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi kontraktowemu

04/02/2014

Czy nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy można, z powodów organizacyjnych, ograniczyć zatrudnienie? Jaka jest procedura postępowania?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Prawne możliwości modyfikacji zatrudnienia nauczyciela w ciągu roku szkolnego

04/02/2014

Ruch kadrowy, w tym dotyczący modyfikacji zatrudnienia, w przypadku placówek feryjnych kończy się 31 maja, tak żeby zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego. W przypadku placówek nieferyjnych okres wypowiedzenia liczy się od dnia złożenia wypowiedzenia.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Uzupełnienie dokumentacji pracowniczej o świadectwa pracy

08/01/2014

W teczce osobowej pracownika brakuje świadectwa pracy sprzed 2000 r. Jak wpłynąć na pracownika, aby przedłożył do wglądu świadectwo pracy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte