Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Konsekwencje kadrowe przy likwidacji przedszkola

13/05/2014

W przypadku likwidacji przedszkola publicznego dyrektor rozwiązuje stosunek pracy ze wszystkimi pracownikami przedszkola. Na innych zasadach odbywa się to w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, a na innych w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Nauczyciel mianowany może również wyrazić zgodę na przeniesienie do innej placówki.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczycielowi podczas realizowania awansu zawodowego

12/05/2014

W przedszkolu obecnie pracuje nauczyciel, który został zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Jest w trakcie odbywa stażu na wyższy stopień zawodowy. Wiadomo, że nauczyciel nie zdąży zakończyć stażu, ponieważ nieobecny nauczyciel wraca w nowym roku szkolnym. W jaki sposób nauczyciel, który będzie musiał przerwać pracę i staż, będzie mógł dalej realizować awans?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Konsultacja ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnienia nauczyciela

09/05/2014

Jeśli dyrektor planuje wypowiedzieć stosunek pracy z nauczycielem przedszkola, w którym działają związki zawodowe, przepisy obligują go do skonsultowania sprawy ze związkiem. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać wypowiedzenia stosunku pracy czy umowy o pracę nauczyciela, który należy do związku oraz niezrzeszonego, który może wystąpić o ochronę związkową.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Niska efektywność pracy jako przyczyna wypowiedzenia

08/05/2014

W przedszkolu pracuje nauczyciel kontraktowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Metody pracy nauczyciela są mało efektywne, a jego zaangażowanie niskie. Czy mogę wręczyć mu wypowiedzenie na podstawie art. 27 KN lub ograniczyć wymiar zatrudnienia od nowego roku szkolnego?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez nauczyciela

07/05/2014

Z przyczyn organizacyjnych w przedszkolu jestem zmuszona zwolnić nauczycielkę. Wypowiedzenie zacznie swój bieg 1 czerwca. Nauczycielka jednak już po raz drugi odmówiła podpisania. Podczas prób wręczenia wypowiedzenia nie uczestniczyli żadni świadkowie, ale sporządziłam z nich notatkę służbową. Ostatnio nauczycielka poinformowała mnie, że przyjmie wypowiedzenie, jednocześnie uprzedziła, że odwoła się do sądu pracy. Czy powinnam przekazać wypowiedzenie? Jak udowodnić, że dwukrotnie nauczycielka odmówiła jego podpisania?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Pensum nauczyciela w grupie mieszanej

07/05/2014

Jakie powinno być pensum nauczyciela w grupie mieszanej pięciolatków i sześciolatków?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Warunki rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem

25/04/2014

Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pracującym w przedszkolu może dojść z różnych przyczyn: zmian organizacyjnych, po uzyskaniu negatywnej oceny pracy przez pedagoga, na mocy porozumienia stron, z powodu niezdolności do pracy itd. Przepisy w zakresie rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zawarte są przede wszystkim w Karcie Nauczyciela. Dyrektor musi wiedzieć, w jakich przypadkach obowiązuje okres wypowiedzenia, kiedy nauczycielowi przysługuje odprawa i w jakiej wysokości należy ją wypłacić.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Konsekwencje niestosowania zarządzeń dyrektora

22/04/2014

Jakie konsekwencje służbowe może zastosować dyrektor przedszkola wobec pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, którzy nie stosują się do zarządzeń dyrektora? Czy może to być np. upomnienie z wpisem do akt osobowych?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela

17/04/2014

Zmiany w organizacji pracy przedszkola powodują często konieczność zmodyfikowania stosunku pracy z nauczycielem. W zależności od stopnia awansu zawodowego oraz formy zatrudnienia mamy różne możliwości przekształcenia stosunku pracy.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie?

16/04/2014

Stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu w sytuacjach określonych w Karcie Nauczyciela z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu i jego wręczenie mogą przesądzić o skuteczności dokonanych czynności, dlatego też należy przygotować się do tego ze szczególną starannością.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte