Stosunek pracy - nauczyciele | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Stosunek pracy - nauczyciele

Zaświadczenie o niekaralności przy podpisywaniu kolejnej umowy z nauczycielem

24/09/2014

Przy nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem i podpisywaniu pierwszej umowy na czas określony nauczyciel dostarczył zaświadczenie o niekaralności. Czy podpisując drugą umowę o pracę, nauczyciel powinien przedstawić kolejną informację potwierdzającą niekaralność?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zwiększenie wymiaru pensum nauczyciela na czas zastępstwa

08/09/2014

Od nowego roku nauczycielka pracuje na niepełny etat – etat obniżono za jej zgodą. We wrześniu okazało się jednak, że inna nauczycielka od przyszłego miesiąca będzie przebywać na urlopie macierzyńskim. Chciałabym zwiększyć wymiar zatrudnienia pierwszej nauczycielce do pełnego etatu, aby mogła zastępować pracownicę na urlopie. Jednocześnie chciałabym, aby pensum nauczycielki ponownie uległo obniżeniu po zakończeniu zastępstwa. Czy takie działanie będzie zgodne z przepisami?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Świadectwo pracy nauczyciela, który został przeniesiony do innego przedszkola

27/08/2014

Nauczyciel mianowany nie otrzymał świadectwa pracy z poprzedniego przedszkola. W teczce akt osobowych, która została przekazana przedszkolu, do którego został przeniesiony nauczyciel, znajduje się m.in. umowa o pracę zawarta z dyrektorem poprzedniej placówki. Czy na jej podstawie dyrektor powinien wystawić nauczycielowi jedno świadectwo pracy, które obejmie oba okresy zatrudnienia: w przedszkolu, z którego go przeniesiono i z tego, do którego został przeniesiony? Czy należy wystawić dwa świadectwa pracy – pierwsze w imieniu poprzedniego pracodawcy?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Skrócenie tygodnia pracy nauczyciela logopedy do 4 dni

13/08/2014

Logopeda jest zatrudniony w przedszkolu jako jednostce nieferyjnej w wymiarze 18 godzin tygodniowo, czyli na pełny etat. Czy specjalista musi pracować 5 dni w tygodniu czy dopuszczalna jest realizacja pełnego etatu np. w 3 dniach pracy w ciągu całego tygodnia?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zaświadczenie o niekaralności w razie zatrudnienia w kilku placówkach

04/08/2014

Czy nauczyciel zatrudniając się w kilku przedszkolach musi przed zatrudnieniem złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności w każdej?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Kwalifikacje nauczycieli w przedszkolu

25/07/2014

Wobec licznych nowelizacji przepisów oraz wprowadzenia obowiązku wychowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich ważna jest znajomość wymagań, jakie muszą spełnić nauczyciele, którzy podejmą pracę w publicznym i niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej bądź innej formie wychowania przedszkolnego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Warunki zatrudnienia nauczycieli przy otrzymaniu 100% dotacji z JST

25/06/2014

Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o 100% dotację od jednostki samorządu terytorialnego jednym z warunków, który musi spełnić przedszkole niepubliczne, jest zatrudnienie nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela? Obecnie nauczyciele pracują na podstawie umowy o pracę.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Przerwa nauczyciela w zatrudnieniu a utrata stopnia awansu zawodowego

26/05/2014

Czy nauczyciel mianowany z długą przerwę w zatrudnieniu traci swój stopień awansu zawodowego? Czy przerwa w nauczaniu skutkuje pozbawieniem go uprawnień do nauczania?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Ocena pracy w przedszkolu niepublicznym a forma zatrudnienia dyrektora

19/05/2014

Czy dyrektor, który jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) w przedszkolu niepublicznym, może dokonać oceny pracy nauczycieli? W placówce nie ma innego nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

Odprawy dla nauczycieli związane z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych

13/05/2014

Obowiązek zapłaty odprawy leżący po stronie likwidowanego przedszkola może być przejęty przez organ prowadzący przedszkole, który zarządził jego likwidację. W sytuacji kiedy odprawa nie została nauczycielowi wypłacona, zaś roszczenie nie zostało zabezpieczone stosownym postanowieniem sądu, zaspokojenie żądań nauczyciela w tym zakresie może być przejęte przez organ gminy, który prowadził a następnie przedszkole zlikwidował.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte