Pracownicy niepedagogiczni | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Pracownicy niepedagogiczni

Długość zwolnienia lekarskiego a rozwiązanie umowy o pracę

06/10/2014

Jak długo pracownik może chorować, aby jego usprawiedliwiona nieobecność w pracy z powodu choroby nie skutkowała możliwością rozwiązania z nim umowy o pracę? Zwolnienie lekarskie 6-miesięczne i powrót na kilka dni do pracy… i kolejne zwolnienie kilkumiesięczne, i znów do pracy — jak długo można tak postępować?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

25/04/2014

Jak prawidłowo rozwiązać z pracownikiem niepedagogicznym przedszkola stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy

23/04/2014

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy. W świadectwie pracy w ust. 5 powinna zostać wpisana informacja o zajęciu wynagrodzenia. Jak powinien wyglądać prawidłowy wpis, jeśli nastąpił zbieg spraw egzekucyjnych. Jak poprawnie wpisać wysokość potrąconych kwot?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Oddanie pracownikom obsługi i administracji dnia wolnego za święto wypadające w sobotę

23/04/2014

Czy za Święto Narodowe Trzeciego Maja, które w tym roku wypada w sobotę, pracownikom obsługi i administracji przysługuje inny dzień wolny? Jeśli tak - chciałabym oddać pracownikom dzień wolny za 3 maja, ale w innym dniu niż 2 maja. Czy mogę wybrać inny wolny dzień?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy pracownika niepedagogicznego

03/04/2014

Jako dyrektor zatrudniam w przedszkolu dozorcę na czas nieokreślony na pół etatu. Chciałabym dokonać zmiany warunków pracy oraz płacy pracownika. Po zmianie dozorca miałby wykonywać swoją dotychczasową pracę na 1/4 etatu z tym samym wynagrodzeniem, a kolejne 1/4 etatu pracować jako konserwator, przy czym wynagrodzenie w tym wypadku zostałoby obniżone. Dodam, że dozorca zaakceptował nowe warunki. Jakie informacje powinnam zawrzeć w dokumencie, który pozwoli na zmianę warunków pracy?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi niepedagogicznemu

20/03/2014

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kucharza w przedszkolu samorządowym? Kucharz został zatrudniony 5 stycznia 1998 r. w przedszkolu samorządowym podlegającym pod gminę. Zatrudnienie trwa nieprzerwanie do chwili obecnej. W okresie nauki w szkole zasadniczej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako uczeń praktycznej nauki zawodu w okresie od 1 września 1993 r. do 30 czerwca 1996 r., co zostało potwierdzone świadectwem pracy. Jednocześnie z akt osobowych wynika, że pobierał zasiłek dla bezrobotnych w okresie od 25 września 1996 r. do 24 września 1997 r. Kiedy należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dofinansowanie dokształcania pracownika niepedagogicznego

05/12/2013

Na podstawie jakich przepisów można dofinansować dokształcanie pracownika niepedagogicznego w przedszkolu? Jakie zobowiązania jako pracodawca mam wobec takiego pracownika?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Powierzenie służby bhp pracownikowi przedszkola a dodatek specjalny

03/12/2013

Pracownik na stanowisku kucharza ma powierzone dodatkowe obowiązki służby BHP. Za te obowiązki otrzymuje dodatek specjalny. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Czy może powinien mieć np. dwie odrębne umowy? Obowiązki BHP są wykonywane w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Rola i zadania intendenta w przedszkolu

12/11/2013

W przedszkolu niezbędna jest osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi, czynnościami z zakresu gospodarki magazynowo-materiałowej, określonymi zadaniami księgowymi i finansowymi, związanymi z obiegiem pieniędzy, czy też sprawami socjalnymi oraz związanymi z prowadzeniem działu kuchennego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Odprawa emerytalna dla pracowników niepedagogicznych przedszkola

23/09/2013

Jakiej wysokości odprawę emerytalną powinien otrzymać pracownik administracji, a jaką pracownik obsługi? Czy jest różnica w wypłacaniu odprawy dla pracownika obsługi i administracji? Czy są to pracownicy samorządowi? Czego należy się trzymać – Kodeksu pracy, gdzie mamy odprawę jednomiesięczną, czy ustawy o pracownikach samorządowych? Gdzie odprawa jest zróżnicowana w zależności od lat pracy?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte