Awans zawodowy | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Awans zawodowy

Ocena dorobku zawodowego

04/06/2013

Odzwierciedleniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i podsumowaniem stażu jest ocena dorobku zawodowego. To niezbędny etap w procedurze awansu zawodowego.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Awans dyrektora przedszkola

03/06/2013

Dyrektor przedszkola nie odbywa stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie składa wniosku o rozpoczęcie stażu, nie pisze planu rozwoju zawodowego i nie otrzymuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

03/12/2012

Zgodnie z art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela nauczycielowi, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego do 31 października, dyrektor przedszkola wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do końca danego roku.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Awans zawodowy nauczycieli pracujących w punktach przedszkolnych

22/11/2012

Czy nauczyciele pracujący w punktach przedszkolnych mogą ubiegać się o awans zawodowy?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Wniosek o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

20/09/2012

Kto, jak i w jakim terminie powinien złożyć wniosek o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty? Jakie warunki należy spełnić, by móc otrzymać ten tytuł?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Obserwacja zajęć nauczycieli odbywających staż

08/09/2012

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego traktuje obserwację pracy nauczycieli jako jedno z narzędzi nadzoru. Obserwacji podlegają w szczególności zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola. Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi o obserwowaniu zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Harmonogram tych zajęć powinien zostać umieszczony w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, a niektóre z nich mogą być uwzględnione w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Postępowanie administracyjne w procedurze awansu zawodowego nauczycieli

08/09/2012

Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego, jeśli nauczyciel spełni wymagania kwalifikacyjne, odbędzie staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz uzyska akceptację komisji kwalifikacyjnej.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

08/09/2012

Kwestię procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela uszczegółowia rozporządzenie MEN w sprawie oceny pracy nauczyciela wydane na podstawie art. 6a ust. 12 Karty Nauczyciela. Nieprawidłowość lub nierzetelność zastosowanej procedury może być podstawą roszczeń ocenianego nauczyciela.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

System awansu zawodowego w przedszkolu

08/09/2012

Udział dyrektora przedszkola w procedurze awansu zawodowego nauczycieli jest jednym z elementów nadzoru pedagogicznego i ma na celu podnoszenie jakości pracy placówki oraz rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Terminy dotyczące awansu zawodowego

08/09/2012

Warto mieć pod ręką zestawienie najważniejszych terminów, o których dyrektor musi pamiętać, jeśli jego nauczyciele starają się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte