Kadry i awans | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Kadry i awans

Zebranie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

22/10/2014

Po zakończeniu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel stażysta musi złożyć wniosek do dyrektora przedszkola o nadanie mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Termin składania wniosków upływa 31 października.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Długość zwolnienia lekarskiego a rozwiązanie umowy o pracę

06/10/2014

Jak długo pracownik może chorować, aby jego usprawiedliwiona nieobecność w pracy z powodu choroby nie skutkowała możliwością rozwiązania z nim umowy o pracę? Zwolnienie lekarskie 6-miesięczne i powrót na kilka dni do pracy… i kolejne zwolnienie kilkumiesięczne, i znów do pracy — jak długo można tak postępować?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Prawo do 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem

03/10/2014

Dziecko skończy 15 lat w październiku . Ile przysługuje pracownikowi dni wolnych z tytuły opieki nad dzieckiem?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Procedura przyznawania nagród dyrektora przedszkola

3/10/2014

Nagroda dyrektora przedszkola jest przyznawana nauczycielom zwykle z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zasady i tryb przyznawania nagród dyrektorów muszą być określone uchwałą rady gminy lub rady powiatu. Dyrektor przedszkola nie musi, i zgodnie z prawem nie może tworzyć regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zmiana przedszkola w trakcie stażu a plan rozwoju zawodowego

26/09/2014

Czy nauczyciel, który zmienił po 2 latach placówkę musi w nowym miejscu pracy pisać nowy plan rozwoju zawodowego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Podpisywanie dokumentów przez dyrektora przebywającego na zwolnieniu lekarskim

25/09/2014

Czy dyrektor przedszkola, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, może podpisywać dokumenty służbowe w trakcie tego zwolnienia? Czy podpisanie dokumentu ZUS może uznać za działanie niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego i w konsekwencji odebrać dyrektorowi prawo do zasiłku chorobowego?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zaświadczenie o niekaralności przy podpisywaniu kolejnej umowy z nauczycielem

24/09/2014

Przy nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem i podpisywaniu pierwszej umowy na czas określony nauczyciel dostarczył zaświadczenie o niekaralności. Czy podpisując drugą umowę o pracę, nauczyciel powinien przedstawić kolejną informację potwierdzającą niekaralność?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dodatek za wychowawstwo dla dwóch nauczycieli jednego oddziału

12/09/2014

W jednej grupie przedszkolnej pracuje dwóch nauczycieli. Obydwoje mają taką samą liczbę godzin i taki sam system pracy. Czy tych dwóch nauczycieli może pełnić funkcję wychowawcy w tej samej grupie i otrzymywać dodatek pieniężny za to wychowawstwo? Jaka powinna być wysokość dodatku funkcyjnego?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Premiowanie nauczycieli za wyniki pracy – obecność dzieci

10/09/2014

W jakim dokumencie należy uwzględnić zasady premiowania nauczycieli? I na co zwrócić szczególną uwagę przy formułowaniu warunków otrzymania premii motywacyjnej? Chciałabym zmotywować takim dodatkiem do wynagrodzenia nauczycielki za wysoką obecność dzieci w przedszkolu – miernikiem będzie liczba dzieci. Frekwencja dzieci we wrześniu, maju i czerwcu jest wysoka, natomiast w miesiącach zimowych i wiosennych – z powodu chorób – niska. Nauczycielki zgłaszały z tego powodu niezadowolenie i chciałabym je zmotywować premią.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zwiększenie wymiaru pensum nauczyciela na czas zastępstwa

08/09/2014

Od nowego roku nauczycielka pracuje na niepełny etat – etat obniżono za jej zgodą. We wrześniu okazało się jednak, że inna nauczycielka od przyszłego miesiąca będzie przebywać na urlopie macierzyńskim. Chciałabym zwiększyć wymiar zatrudnienia pierwszej nauczycielce do pełnego etatu, aby mogła zastępować pracownicę na urlopie. Jednocześnie chciałabym, aby pensum nauczycielki ponownie uległo obniżeniu po zakończeniu zastępstwa. Czy takie działanie będzie zgodne z przepisami?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte