MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • Zamówienia publicznePrzedszkole Zamówienia publiczne

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Stan prawny na: 22/02/2013

Przedszkola, które w poprzednim roku udzieliły zamówień o wartości powyżej 14 000 euro, mają obowiązek przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych. Mają na to czas do 1 marca 2013 r.

Roczne sprawozdanie sporządza się do 1 marca

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zakres sprawozdania określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Kogo dotyczący obowiązek (…)

Ukryte