Zamówienia publiczne | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Zamówienia publiczne

Sporządzenie sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach publicznych

27/02/2014

W jaki sposób należy prawidłowo wypełnić i przekazać sprawozdanie za 2013 r.?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady realizacji zamówień publicznych

27/02/2014

W jakich przypadkach przedszkole obowiązują przepisy o zamówieniach publicznych? Na jakiej podstawie przedszkole jako zamawiający ma ustalić wartości zamówienia?

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

22/02/2013

Przedszkola, które w poprzednim roku udzieliły zamówień o wartości powyżej 14 000 euro, mają obowiązek przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych. Mają na to czas do 1 marca 2013 r.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zamówienia publiczne: dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej

17/09/2012

Jak zgodnie z prawem zamówień publicznych udzielić zamówienia na dostawy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej? Wyjaśniamy najczęstsze problemy związane z udzieleniem takiego zamówienia.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro: udzielanie zamówień w częściach

17/09/2012

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może udzielić zamówień w częściach albo dopuścić możliwość składania ofert częściowych (art. 32 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych). Obie sytuacje mogą mieć źródło w potrzebach zamawiającego, wynikających z sytuacji organizacyjnej czy gospodarczej, jednak zasady dokonywania oszacowania wartości takich zamówień będą tożsame.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zamówienia poniżej 14 tys. euro: szacowanie wartości

17/09/2012

Przy szacowaniu wartości zamówień, nawet tych drobnych, warto posłużyć się odpowiednimi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro: 10 najczęstszych błędów popełnianych przez zamawiających

17/09/2012

Jak uniknąć błędów przy stosowaniu procedury zamówień publicznych? Przeczytaj poniższe punkty i sprawdź, czy o niczym nie zapomniałeś!

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zamówienia publiczne: dodatkowe i uzupełniające

17/09/2012

Ustawa o zamówieniach publicznych posługuje się również pojęciami zamówień uzupełniających oraz zamówień dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5–7 ustawy o zamówieniach publicznych). Zamówienia te mogą być udzielane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia i zawarciu umowy z jednym, określonym wykonawcą.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zamówienia powtarzające się okresowo

17/09/2012

W przypadku dostaw lub usług, które cechuje okresowa powtarzalność, należy sumować wartości zamówień tego samego rodzaju (art. 34 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych).

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Zamówienia nieplanowane a procedura udzielania zamówień publicznych

17/09/2012

Dyrektor zaplanował zamówienie na dostawę 10 komputerów do pracowni komputerowej. Wartość szacunkowa tego zakupu wynosiła 50 tys. zł netto, a więc nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Następnie otrzymał dotację na 3 komputery dla pracowników administracji, których wartość szacunkowa wynosiła 15 tys. zł netto. W jaki sposób udzielić zamówienia zgodnie z prawem? Czy można potraktować oba zamówienia oddzielnie i uniknąć stosowania procedury zamówień publicznych?

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte