MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • Realizacja budżetuPrzedszkole Realizacja budżetu

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w przedszkolu

Stan prawny na: 19/11/2013

Czy inwentaryzacja okresowa w przedszkolu wymaga spisania wszystkich tytułów książek na arkuszach inwentaryzacyjnych? Księgowa poinformowała nas, że wszystkie tytuły książek muszą być spisane na arkuszach inwentaryzacyjnych. Do tej pory podawana była tylko wartość naszego księgozbioru. W przedszkolu nie ma biblioteki w dosłownym znaczeniu. Mamy tylko podręczną biblioteczkę, która posiada jednak 700 tytułów. Czy naprawdę istnieje wymóg spisania książek na arkuszach?

TAK. Posiadany przez przedszkole zbiór książek i wydawnictw, z którego korzystają nauczyciele i inni pracownicy przedszkola do pracy dydaktycznej z dziećmi, należy traktować jako część wyposażenia przedszkola. Wobec tego będą miały tu zastosowanie zasady gospodarowania takie jak dla pozostałego majątku rzeczowego przedszkola.

Podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w przedszkolach

Funkcjonowanie bibliotek w placówkach systemu oświaty określają przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Natomiast (…)

Ukryte