Dokumentacja | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Sprawozdanie Z-03 wraz z objaśnieniem jego wypełnienia

24/03/2014

W sprawozdaniu Z-03 wykazuje się dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres od początku roku do końca pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału danego roku. Należy je złożyć do 11 dnia miesiąca następnego po końcu kwartału, za który sporządza się sprawozdanie.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Pismo informujące o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia

18/03/2014

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor przedszkola udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Pismo informujące o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia - do pobrania poniżej.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Pismo odwołujące nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia

18/03/2014

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy, ani też podjąć innej działalności zarobkowej. Jeżeli w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inne zatrudnienie lub inną działalność zarobkową, dyrektor przedszkola odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel zobowiązany jest do powrotu do pracy. Do pobrania poniżej znajduje się wzór pisma odwołującego nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Postępowanie z dzieckiem chorym w przedszkolu - lista dla nauczyciela

18/03/2014

Nauczyciel zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przestrzegając procedur i planu higieny w przedszkolu. Poniżej znajduje się lista na co zwrócić szczególną uwagę.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

18/03/2014

Celem placówki oświatowej jest wczesne diagnozowane i pomoc dzieciom sprawiającym trudności edukacyjne. Zapoznaj się z procedurą dotyczącą diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz dowiedz się, jak zapobiegać zaburzeniom zachowania poprzez wykorzystanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu - lista dla nauczyciela

18/03/2014

Niniejsza lista kontrolna wskazuje niezbędne czynności, które musi podjąć nauczyciel, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu. Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczne warunki pobytu wychowanków w twoim przedszkolu - pobierz listę dla nauczyciela.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu

18/03/2014

Dyrektor powinien zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu. Dotyczy to nadzoru nad dziećmi od momentu objęcia ich opieką przez nauczyciela do chwili ich odbioru przez rodziców. Poniżej znajduje się do pobrania procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

18/03/2014

Trudnościami wychowawczymi nazywamy powtarzające się określone formy zachowania dzieci, będące w wyraźnej rozbieżności z panującymi normami społecznymi, które hamują zabiegi wychowawcze i dezorganizują. Celem placówki oświatowej jest podnoszenie poziomu efektywności procesu wychowawczego dziecka, jego usprawnienie i zwiększenie skuteczności w sytuacjach trudnych w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej

18/03/2014

Procedura zawiera opis postępowania w razie wypadku, pożaru, zranienia, złamania, krwotoku, zadławienia, porażenia prądem, drgawek. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem działań w sytuacjach kryzysowych.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć dodatkowych w przedszkolu

18/03/2014

Zajęcia dodatkowe na terenie przedszkola prowadzi nauczyciel (instruktor, lektor), któremu dyrektor przedszkola powierzył prowadzenie zajęć. Opisujemy wytyczne w zakresie procedury, której musi przestrzegać nauczyciel, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć dodatkowych.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte