Dokumentacja | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

30/04/2014

Co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem komisji nauczyciel powinien znać termin i miejsce zaplanowanego posiedzenia. W tym celu odpowiednio wcześniej dyrektor powinien zawiadomić o tym nauczyciela, zachowując formę pisemną.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Pismo do nauczyciela o usunięcie braków formalnych

30/04/2014

Jeśli dyrektor po przeprowadzeniu analizy formalnej stwierdzi braki, powinien skierować do nauczyciela pismo, w którym wezwie nauczyciela do usunięcia braków po ich uprzednim wskazaniu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

30/04/2014

Pierwszym zadaniem, które podejmuje dyrektor podczas postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, jest zapoznanie się z dokumentacją, którą nauczyciel załączył do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor wypełnia arkusz analizy formalnej wniosku nauczyciela.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Propozycja ograniczenia zatrudnienia

28/04/2014

Dyrektor szkoły przez krokiem ostatecznym - zwolnieniem - może zaproponować nauczycielowi ograniczenie jego zatrudnienia, pod warunkiem że w szkole wciąż będzie istniała realna potrzeba zatrudniania tego nauczyciela w wymiarze godzin nie mniejszym niż 1/2 etatu. Ograniczenie etatu można zastosować jedynie w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz nie ma warunków do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole, jak wskazuje art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. Poniżej prezentujemy wzór propozycji dyrektora na ograniczenia zatrudnienia nauczyciela mianowanego.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

28/04/2014

Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego podejmuje dyrektor przedszkola. Decyzja odmowna musi być właściwie uzasadniona oraz zawierać pouczenie o prawie wniesienia odwołania do organu prowadzącego przedszkole. Poniżej znajduje się do pobrania wzór takiej decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Informacja dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

28/04/2014

Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. W przypadku decyzji odmownej dyrektor informuje wcześniej nauczyciela o zamiarze wydania takiej decyzji. Pobierz wzór informacji dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia – art. 23 ust. 4 KN (mianowanie)

27/04/2014

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na mocy porozumienia stron. Poniżej wzór takiego porozumienia.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Świadectwo pracy

23/04/2014

Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Poniżej prezentujemy wzór świadectwa pracy do pobrania.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zgoda na ograniczenie zatrudnienia

23/04/2014

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, aby uchronić się przed definitywnym zwolnieniem, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia – nie mniej jednak niż do ½ etatu. Poniżej prezentujemy wzór zgody na ograniczenie zatrudnienia.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Rozwiązanie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi – art. 20 ust. 1 pkt 2 KN (mianowanie)

22/04/2014

W przypadku zmian organizacyjnych, częściowej likwidacji szkoły, zmniejszenia liczby oddziałów, czy zmian planu nauczania stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może zostać rozwiązany (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN). Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego, a poprzedzone musi być 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza, iż ostatecznym terminem wręczenia wypowiedzenia jest maj danego roku kalendarzowego.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte