Dokumentacja | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Plan kontroli zarządczej – zadania dydaktyczno-wychowawcze

10/09/2014

W dobrze sporządzonym planie kontroli zarządczej sprawowanej w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej należy ustalić główne cele, jakie w bieżącym roku postawiło przed sobą przedszkole, może być to np. zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom. Ponadto w ramach każdego z celów określa się konkretne zadania do wykonania oraz planowane mierniki, czyli docelowe efekty tych zadań. Przypisanie do poszczególnych zadań indywidualnych właścicieli pozwala z kolei skuteczniej zarządzać ryzykiem związanym z tym zadaniem oraz pomyślnie je zrealizować.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Strategiczny plan rozwoju przedszkola na lata 2014-2019

10/09/2014

Pięcioletni plan rozwoju przedszkola pomaga w skutecznym realizowaniu potrzeb placówki, ustaleniu jej priorytetów i spojrzeniu na funkcjonowanie całego przedszkola z kilku perspektyw. Tak dalekosiężną strategię pracy przedszkola należy opracować z dużą uwagą. Przydatne będą wnioski z kontroli i ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. W pracach pomoże zbadanie potrzeb społeczności przedszkolnej i uwzględnienie zgłaszanych przez nią postulatów, analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz obserwacji dzieci. Miarą sukcesu w tym wypadku będzie przede wszystkim skuteczność w zaspokajaniu potrzeb wszystkich odbiorców przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które należy uwzględnić podczas identyfikacji ryzyka

09/09/2014

Podczas oceny ryzyka związanego z realizacja poszczególnych zadań w ramach sprawowanej kontroli zarządczej należy uwzględnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić wykonanie zadania. Poniższy wykaz rozróżnia okoliczności, na które przedszkole w ogóle nie ma wpływu (np. klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy) lub ma wpływ niewielki oraz takie, które nie stanowią dużej przeszkody w realizacji zaplanowanych zadań (np. nieobecność jednego z pracowników).

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Rejestr ryzyka w przedszkolu

09/09/2014

Za każde zadanie podjęte w przedszkolu powinna odpowiadać konkretna osoba, tzw. właściciel zadania i ryzyka z nim związanego. Nauczyciel odpowiada na przykład za prawidłową realizację podstawy programowej. Rejestr ryzyka pozwala na udokumentowanie przebiegu zadania w sytuacji, gdy napotkano na jakąś trudność w jego realizacji. Właściciel ryzyka w takim dokumencie np. identyfikuje ryzyko, opisuje mechanizmy zapobiegające niepowodzeniu – czynności planowane oraz te, które ostatecznie zostały podjęte – czy wnioski, które posłużą na przyszłość.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej

09/09/2014

Na mocy zarządzenia dyrektor może powołać w swojej placówce specjalny zespół, który będzie odpowiedzialny za wyznaczenie dla tego przedszkola zadań z różnych obszarów podlegających kontroli zarządczej. Poza wyborem i doprecyzowaniem celów, zespół określi zagrożenia mogące uniemożliwić przeprowadzenie poszczególnych zadań z sukcesem – oszacuje ryzyko, opisze działania, które pozwolą na utrzymania ryzyka na akceptowanym poziomie, będzie także na bieżąco monitorować, jak sobie z nim radzi. W zarządzeniu należy m.in. ustalić skład takiego zespołu oraz wskazać działania, jakie zespół będzie musiał podjąć.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

03/09/2014

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Instrukcja kancelaryjna w przedszkolu

18/08/2014

W przedszkolu mamy do czynienia z dokumentacją dotyczącą zarówno dzieci, ich rodziców, opiekunów, jak również dokumentację dotyczącą samego przedszkola, jego spraw administracyjnych, ekonomicznych, czy też spraw kadrowych. Tylko prawidłowe zabezpieczenie tejże dokumentacji, ale również prawidłowy jej przepływ i archiwizowanie zapewni bezproblemowe i uporządkowane funkcjonowanie przedszkola. Takim środkiem do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w zakresie obchodzenia się z posiadaną dokumentacją jest instrukcja kancelaryjna.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Regulamin korzystania z sali do zajeć z rytmiki

11/08/2014

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz wyprzedzając konsekwencje płynące z zaniedbań, warto przygotować regulamin korzystania z sali do zajęć rytmiki w przedszkolu. W regulaminie dyrektor powinien wskazać np., że nauczyciele sprawują opiekę nad salą do zajęć z rytmiki, odpowiadają za jej wyposażenie i stan urządzeń, przygotowują dzieci do korzystania z urządzeń takich jak drabinki czy skakanki. Regulamin powinien również określać dopuszczalną liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w sali rytmicznej. Przygotowaliśmy dla dyrektorów przykładowy regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, które powinni podpisać wszyscy pracownicy przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola

06/08/2014

Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci. Refleksyjna samoocena pozwoli wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom dzieci. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

05/08/2014

Wdrożenie innowacji w przedszkolu wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały przez radę pedagogiczną. Dyrektor przekazuje uchwałę wraz z opisem zasad innowacji i opinią rady przedszkola lub rady pedagogicznej, zgodą autora czy zespołu autorskiego oraz nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, do kuratora oświaty i organu prowadzącego przedszkole.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte