Wychowanie i opieka | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Wychowanie i opieka

Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

03/09/2014

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

05/08/2014

Wdrożenie innowacji w przedszkolu wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały przez radę pedagogiczną. Dyrektor przekazuje uchwałę wraz z opisem zasad innowacji i opinią rady przedszkola lub rady pedagogicznej, zgodą autora czy zespołu autorskiego oraz nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, do kuratora oświaty i organu prowadzącego przedszkole.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

15/07/2014

Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia. Z kolei nauczyciel, który sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy ramowy rozkład dnia uwzględniający czas aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

21/05/2014

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 25 lat.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

19/05/2014

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje jego dyrektor. Pomocy tej udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. Poniżej znajduje się do pobrania gotowa procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Postępowanie z dzieckiem chorym w przedszkolu - lista dla nauczyciela

18/03/2014

Nauczyciel zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przestrzegając procedur i planu higieny w przedszkolu. Poniżej znajduje się lista na co zwrócić szczególną uwagę.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

18/03/2014

Celem placówki oświatowej jest wczesne diagnozowane i pomoc dzieciom sprawiającym trudności edukacyjne. Zapoznaj się z procedurą dotyczącą diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz dowiedz się, jak zapobiegać zaburzeniom zachowania poprzez wykorzystanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Plan pracy indywidualnej

04/03/2014

Plan pracy indywidualnej z dzieckiem zawiera opis objawów wskazujących na jego nieprawidłowy rozwój, wskazania do pracy z dzieckiem określone w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje zebrane od rodziców oraz przebieg indywidualnej pracy z dzieckiem.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zezwolenie na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

04/03/2014

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowanie przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnienia

14/02/2014

Po zakończeniu realizacji programów wspomagających (przed końcem kwietnia) dokonuje się ostatecznej analizy i przekazuje rodzicom „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej". Poniżej zamieszczamy wzór wypełnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte