MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

20/10/2014

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Wzór procedury monitoringu wizyjnego w placówce przedszkolnej

20/10/2014

Wzór procedury monitoringu wizyjnego w placówce przedszkolnej

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

20/10/2014

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

20/10/2014

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

20/10/2014

Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura kontaktów z rodzicami

03/10/2014

Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie rodziców w życiu przedszkola. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele oraz rodzice.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie przedszkola

29/09/2014

Dyrektor przedszkola jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych – np. danych dotyczących pracowników albo protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych – na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Brak znajomości sposobu udostępniania informacji publicznej i związanych z nią procedur może narazić dyrektora na odpowiedzialność administracyjną a nawet karną. Przygotowany regulamin określa szczegółowo, do jakich informacji publicznych ma prawo dostępu wnioskodawca, w jaki sposób należy wnosić o dostęp do informacji publicznej, co powinien zrobić dyrektor w sytuacji, gdy nie ma możliwości udostępnienia informacji publicznej lub odmówiono prawa jej przekazania.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Wniosek do dyrektora przedszkola o udostępnienie informacji publicznej

29/09/2014

Jak podaje art. 61 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej. Do udzielenia informacji publicznej może dojść z inicjatywy podmiotu posiadającego informację lub na wniosek – wyrażony w formie ustnej lub pisemnej – osoby zainteresowanej. Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej zostanie złożony pisemnie, wnioskodawca powinien w nim określić, w jaki sposób (np. wydruk, kserokopia, fotokopia, nośnik CD, nośnik DVD) i w jakiej formie (np. przesyłka pocztą elektroniczną lub tradycyjną, odbiór osobisty) dyrektor ma udostępnić informację publiczną.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Plan kontroli zarządczej – zadania dydaktyczno-wychowawcze

10/09/2014

W dobrze sporządzonym planie kontroli zarządczej sprawowanej w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej należy ustalić główne cele, jakie w bieżącym roku postawiło przed sobą przedszkole, może być to np. zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom. Ponadto w ramach każdego z celów określa się konkretne zadania do wykonania oraz planowane mierniki, czyli docelowe efekty tych zadań. Przypisanie do poszczególnych zadań indywidualnych właścicieli pozwala z kolei skuteczniej zarządzać ryzykiem związanym z tym zadaniem oraz pomyślnie je zrealizować.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Strategiczny plan rozwoju przedszkola na lata 2014-2019

10/09/2014

Pięcioletni plan rozwoju przedszkola pomaga w skutecznym realizowaniu potrzeb placówki, ustaleniu jej priorytetów i spojrzeniu na funkcjonowanie całego przedszkola z kilku perspektyw. Tak dalekosiężną strategię pracy przedszkola należy opracować z dużą uwagą. Przydatne będą wnioski z kontroli i ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. W pracach pomoże zbadanie potrzeb społeczności przedszkolnej i uwzględnienie zgłaszanych przez nią postulatów, analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz obserwacji dzieci. Miarą sukcesu w tym wypadku będzie przede wszystkim skuteczność w zaspokajaniu potrzeb wszystkich odbiorców przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte