Dokumentacja | PortalPrzedszkolny.pl - z myślą o dyrektorze przedszkola
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również kierownicy komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone)

24/10/2014

Samooceny kontroli zarządczej w przedszkolu dokonują zarówno pracownicy, jak i kierownictwo placówki. Poniżej znajduje się do pobrania ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również dla kierowników komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone).

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników

24/10/2014

Co najmniej raz w roku dyrektor przedszkola, jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, musi przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej w placówce. Wykorzystuje do tego ankiety do samooceny.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

20/10/2014

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Wzór procedury monitoringu wizyjnego w placówce przedszkolnej

20/10/2014

Wzór procedury monitoringu wizyjnego w placówce przedszkolnej

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

20/10/2014

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

20/10/2014

Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

20/10/2014

Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Procedura kontaktów z rodzicami

03/10/2014

Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie rodziców w życiu przedszkola. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele oraz rodzice.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie przedszkola

29/09/2014

Dyrektor przedszkola jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych – np. danych dotyczących pracowników albo protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych – na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Brak znajomości sposobu udostępniania informacji publicznej i związanych z nią procedur może narazić dyrektora na odpowiedzialność administracyjną a nawet karną. Przygotowany regulamin określa szczegółowo, do jakich informacji publicznych ma prawo dostępu wnioskodawca, w jaki sposób należy wnosić o dostęp do informacji publicznej, co powinien zrobić dyrektor w sytuacji, gdy nie ma możliwości udostępnienia informacji publicznej lub odmówiono prawa jej przekazania.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Wniosek do dyrektora przedszkola o udostępnienie informacji publicznej

29/09/2014

Jak podaje art. 61 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej. Do udzielenia informacji publicznej może dojść z inicjatywy podmiotu posiadającego informację lub na wniosek – wyrażony w formie ustnej lub pisemnej – osoby zainteresowanej. Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej zostanie złożony pisemnie, wnioskodawca powinien w nim określić, w jaki sposób (np. wydruk, kserokopia, fotokopia, nośnik CD, nośnik DVD) i w jakiej formie (np. przesyłka pocztą elektroniczną lub tradycyjną, odbiór osobisty) dyrektor ma udostępnić informację publiczną.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte