MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się

Dokumentacja

Plan kontroli zarządczej – zadania dydaktyczno-wychowawcze

10/09/2014

W dobrze sporządzonym planie kontroli zarządczej sprawowanej w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej należy ustalić główne cele, jakie w bieżącym roku postawiło przed sobą przedszkole, może być to np. zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom. Ponadto w ramach każdego z celów określa się konkretne zadania do wykonania oraz planowane mierniki, czyli docelowe efekty tych zadań. Przypisanie do poszczególnych zadań indywidualnych właścicieli pozwala z kolei skuteczniej zarządzać ryzykiem związanym z tym zadaniem oraz pomyślnie je zrealizować.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Strategiczny plan rozwoju przedszkola na lata 2014-2019

10/09/2014

Pięcioletni plan rozwoju przedszkola pomaga w skutecznym realizowaniu potrzeb placówki, ustaleniu jej priorytetów i spojrzeniu na funkcjonowanie całego przedszkola z kilku perspektyw. Tak dalekosiężną strategię pracy przedszkola należy opracować z dużą uwagą. Przydatne będą wnioski z kontroli i ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. W pracach pomoże zbadanie potrzeb społeczności przedszkolnej i uwzględnienie zgłaszanych przez nią postulatów, analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz obserwacji dzieci. Miarą sukcesu w tym wypadku będzie przede wszystkim skuteczność w zaspokajaniu potrzeb wszystkich odbiorców przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które należy uwzględnić podczas identyfikacji ryzyka

09/09/2014

Podczas oceny ryzyka związanego z realizacja poszczególnych zadań w ramach sprawowanej kontroli zarządczej należy uwzględnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić wykonanie zadania. Poniższy wykaz rozróżnia okoliczności, na które przedszkole w ogóle nie ma wpływu (np. klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy) lub ma wpływ niewielki oraz takie, które nie stanowią dużej przeszkody w realizacji zaplanowanych zadań (np. nieobecność jednego z pracowników).

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Rejestr ryzyka w przedszkolu

09/09/2014

Za każde zadanie podjęte w przedszkolu powinna odpowiadać konkretna osoba, tzw. właściciel zadania i ryzyka z nim związanego. Nauczyciel odpowiada na przykład za prawidłową realizację podstawy programowej. Rejestr ryzyka pozwala na udokumentowanie przebiegu zadania w sytuacji, gdy napotkano na jakąś trudność w jego realizacji. Właściciel ryzyka w takim dokumencie np. identyfikuje ryzyko, opisuje mechanizmy zapobiegające niepowodzeniu – czynności planowane oraz te, które ostatecznie zostały podjęte – czy wnioski, które posłużą na przyszłość.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej

09/09/2014

Na mocy zarządzenia dyrektor może powołać w swojej placówce specjalny zespół, który będzie odpowiedzialny za wyznaczenie dla tego przedszkola zadań z różnych obszarów podlegających kontroli zarządczej. Poza wyborem i doprecyzowaniem celów, zespół określi zagrożenia mogące uniemożliwić przeprowadzenie poszczególnych zadań z sukcesem – oszacuje ryzyko, opisze działania, które pozwolą na utrzymania ryzyka na akceptowanym poziomie, będzie także na bieżąco monitorować, jak sobie z nim radzi. W zarządzeniu należy m.in. ustalić skład takiego zespołu oraz wskazać działania, jakie zespół będzie musiał podjąć.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

03/09/2014

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2014/2015

25/08/2014

Dyrektor przedszkola publicznego rokrocznie opracowuje plan nadzoru pedagogicznego. Gotowy plan nadzoru przedstawia radzie pedagogicznej do 15 września każdego roku. Rada pedagogiczna nie posiada jednak kompetencji pozwalających na nieprzyjęcie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego przez dyrektora przedszkola. Pobierz najnowszy plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Etapy procesu adaptacji dziecka w przedszkolu

19/08/2014

Okres adaptacyjny dziecka w przedszkolu rozpoczyna się od końca sierpnia, a kończy się jesienią. Poniżej prezentujemy schemat procesu przystosowania dziecka do nowego środowiska z uwzględnieniem kolejnych etapów adaptacji: od pierwszego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami, przez codzienne poznawanie biegu dnia przedszkolnego, po aktywny udział w życiu przedszkolnym, np. podczas uroczystości pasowania.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Instrukcja kancelaryjna w przedszkolu

18/08/2014

W przedszkolu mamy do czynienia z dokumentacją dotyczącą zarówno dzieci, ich rodziców, opiekunów, jak również dokumentację dotyczącą samego przedszkola, jego spraw administracyjnych, ekonomicznych, czy też spraw kadrowych. Tylko prawidłowe zabezpieczenie tejże dokumentacji, ale również prawidłowy jej przepływ i archiwizowanie zapewni bezproblemowe i uporządkowane funkcjonowanie przedszkola. Takim środkiem do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w zakresie obchodzenia się z posiadaną dokumentacją jest instrukcja kancelaryjna.

Zastosuj dla:
 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Przebieg uroczystości pasowania na przedszkolaka – przykładowy scenariusz wraz z komentarzem

18/08/2014

Zakończeniem początkowego etapu pobytu dzieci w przedszkolu może być pierwsza ważna dla nich uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Wspólna uroczystość pokazuje, jak po kilku miesiącach dzieci potrafią reagować na swoją panią, jak przeżywają emocje czy radzą sobie same na środku sali. Należy zadbać o to, by program był atrakcyjny dla dzieci i zaproszonych rodzin, a przy tym nie wywoływał u trzylatków niepotrzebnego stresu związanego z wystąpieniem publicznym. Program uroczystości pasowania zawiera porządek przebiegu całej imprezy, przykładowe atrakcje angażujące do zabawy także starsze dzieci i dorosłych oraz praktyczne porady dla nauczycieli, o czym pamiętać, organizując to święto dla grupy trzylatków w swoim przedszkolu.

Zastosuj dla:
 • niepublicznePrzedszkole niepubliczne

 • publicznePrzedszkole publiczne

Załączniki do pobrania:

Dostępne narzędzia:

Newsletter

Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter oświatowy!

Akceptuję regulamin

* Pole wymagane.

Ukryte