Nowe zasady zawierania umów na czas określony | czwarty_kwartal_2014 | Aktualności i zmiany w prawie
Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz portalprzedszkolny.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.


Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

MAM KONTO:
Nie pamiętam hasła
NIE MAM KONTA: zarejestruj się
Zastosuj dla:
  • NiepublicznePrzedszkole Niepubliczne

  • PublicznePrzedszkole Publiczne

  • czwarty_kwartal_2014Przedszkole czwarty_kwartal_2014

Nowe zasady zawierania umów na czas określony

Stan prawny na: 23/10/2014

Do konsultacji społecznych został przekazany projekt nowelizacji Kodeksu pracy regulujący przepisy dotyczące zawierania i wypowiadania umów o prace na czas określony. Według nowych przepisów zatrudnienie na czas określony nie będzie mogło przekroczyć 33 miesięcy. Konsultacje potrwają do 21 listopada.

Maksymalnie 33 miesiące

Zaproponowane przepisy utrzymują dotychczasowy podział umów o pracę (umowa o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony). Novum stanowi ograniczenie czasowe stosowania umów terminowych, a mianowicie łączny czas ich trwania nie mógłby być dłuższy niż  33 miesiące. Ponadto łączna liczba tych umów nie mogłaby przekroczyć trzech.

W przypadku przekroczenia tego limitu, umowa na czas określony przekształcałaby się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

Takie rozwiązanie ma, zdaniem ministerstwa pracy, przeciwdziałać nadużywaniu stosowania przez pracodawców terminowych umów o pracę.

Uzależnienie okresu wypowiedzenia od czasu zatrudnienia

Kolejną propozycją jest uzależnienie okresu wypowiedzenia od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Dotychczasowy okres wypowiedzenia przy umowach terminowych wynosił 2 tygodnie, co zostało uznane w marcu 2014 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za dyskryminujące.

Według nowych propozycji okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas określony wynosiłby:

  • 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz
  • 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.

Anna Płociniczak

Ukryte